Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. Imieniny Alfa, Leonii, Tytusa

1 mln zł na oczyszczalnię ścieków

Gmina Kcynia otrzyma 1 mln zł  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni.  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Kcyni. Głównym problemem jest niedostateczny stan techniczny infrastruktury. Obecny stan oczyszczalni może doprowadzić w kolejnych latach do negatywnych konsekwencji dla środowiska z powodu niewłaściwego działania systemu albo jego całkowitego wyłączenia. Niezbędna jest zatem rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej oraz zapewnienia dobrego stanu środowiska. 

To kolejne dofinansowanie na bardzo duże zadanie inwestycyjne, którym jest rozbudowa i przebudowa kcyńskiej oczyszczalni ścieków. Dziękuję za współpracę Panu Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi i Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi. Inwestycję dofinansuje nam również Marszałek Województwa Piotr Całbecki w ramach środków unijnych tj. 85% kosztów kwalifikowanych – podkreśla Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. To bardzo dobre wiadomości, gdyż z własnego budżetu nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak poważanej i potrzebnej inwestycji – dodaje. 

żródło: kcynia.pl

fot. mm

--> wstecz