Poniedziałek, 22 lipca 2019 r. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

31marca oddamy 1 ratę dotacji w kwocie 1.248.569,02 zł

W czwartek 31 marca mija termin płatności pierwszej raty w kwocie 1.248.569,02 zł zwrotu dotacji za nieprawidłowości przy budowie kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia. Oznacza to, że na mocy decyzji Zarządu Województwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina Kcynia musi dokonać odpowiedniego przelewu środków finansowych. Bardzo głośna sprawa opisywana była wielokrotnie. 

Przypomnijmy tylko, że wszystko zaczęło się za rządów Burmistrza Piotra Hemmerlinga, podczas którego kadencji wykryte zostały nieprawidłowości przy budowie kanalizacji sanitarnej, która budowana była z dofinansowaniem z Urzędu Wojewódzkiego.  Realizacja zadania przebiegała jeszcze za Burmistrza Tomasza Szczepaniaka, a „żniwo” w postaci konieczności zwrotu ogromnych pieniędzy przypadło obecnemu Burmistrzowi Markowi Szarudze.

w 2011 roku po kontrolach pracowników Biura Kontroli Wdrażania RPO stwierdzono, że beneficjent, którym była nasza gmina dokonał zmiany przebiegu tras kolektorów, co wymagało obowiązku zmiany wcześniejszych decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia lub uzyskania nowej decyzji środowiskowej. w 2013 roku RPO wezwał Gminę Kcynia do zwrotu dofinansowania w kwocie 2.408.200,04 zł.

Sytuację finansową naszej gminy pogrążał dodatkowo fakt spłaty kredytu konsolidacyjnego w wysokości 17.383.000 zł. Na koniec 2014 r. zadłużenie wynosiło 28.398.851,22 zł – 57,8% w relacji do wykonanych dochodów. Zagrożona była płynność finansowa Gminy Kcynia. Burmistrz Kcyni oszczędza na czym się da” Tak krawiec kraje jak mu materiał staje”– mówił przy wszystkich okazjach Marek Szaruga, który pisał pisma, apelował, prosił, rozmawiał w sprawie umorzenia lub odroczenia spłaty zadłużenia.

Czy interwencje Burmistrza Szarugi były skuteczne?

Urząd Wojewódzki po rozpatrzeniu wniosków postanowił płatności rozłożyć na raty i umorzyć odsetki w kwocie 1.223.234 zł. Na koniec marca Gmina Kcynia musi dokonać przelewu na kwotę 1.248.569,02 zł, a na koniec maja przelać 1.256.619,02 zł. Łącznie do spłaty jest 2.505.188,04 zł, z czego 2.408.200,04 zł stanowi należność główna a 96.988 zł to opłata prolongacyjna.

tekst i fot. Robert Koniec

fot. archiwum portalu/ budowa kanalizacji przy ul. Dworcowej w Kcyni

 

--> wstecz