Środa, 19 września 2018 r. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

Spotkanie z ciekawym człowiekiem

Dnia 20 września odbyło się spotkanie z dr Łukaszem Kaczmarkiem, wykładowcą przekładoznawstwa London Metropolitan University. Uczestniczyli w nim licealiści i gimnazjaliści naszego kcyńskiego ZSO. Organizatorem tego spotkania był p. Piotr Groll, nauczyciel historii.

W czasie tego wydarzenia gość podzielił się swoją wiedzą z dziedziny, którą się zajmuje na  uczelni – specyfiki przekładów odmiennych tekstów, trudów pracy tłumacza i zastosowania zdobytej wiedzy. W ramach poznawania innych kultur i krajów Unii Europejskiej uczniowie mogli dowiedzieć się także o angielskich szkołach, sposobie przekazywania wiadomości i umiejętności oraz możliwościach studiowania na tamtejszych uczelniach.

Uczestnicy spotkania zadawali różnorodne pytania o życie codzienne w Wielkiej Brytanii, odmienności obyczajów Anglików, problemy, na które natykają się tam polscy emigranci. Można się było też poznać ich reakcje na decyzję o przeprowadzeniu Brexitu.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wiele o życiu w Wielkiej Brytanii. Nie była to wiedza teoretyczna, ale oparta na bezpośrednim doświadczeniu człowieka, mieszkającego i pracującego w tym kraju. Z tego powodu spotkanie z Łukaszem Kaczmarkiem spotkało się ze sporym zainteresowaniem ze strony uczniów naszej szkoły. Chętnie zadawali własne pytania, nie ograniczając się tylko do kwestii  bezpośrednio związanych  z pracą zawodową gościa z Wielkiej Brytanii.

   materiał: Piotr Groll

--> wstecz