Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. Imieniny Jolanty, Łukasza, Olimpii

Rzeźba cudownego Pana Jezusa po renowacji wróciła do kościoła p.w. WNMP w Kcyni

Na terenie Diecezji Bydgoskiej znajdują się miejsca cieszące się szczególną czcią wiernych – miejsca, gdzie wdzięczność wiernych za otrzymane łaski znalazła swoje ślady w postaci wotów. Do takich miejsc należy malowniczo położona na Rynku w Kcyni świątynia p.w. Wniebowzięcia NMP. Znajduje się tu pochodzący z XVI cudowny wizerunek Ukrzyżowanego Pana Jezusa. Łaskami słynący Krzyż od wieków cieszy się głęboką czcią mieszkańców Kcyni, jak i przybywających pielgrzymów. Ze względu na ten kult przy klasztorze powstała Kalwaria, zbudowana w kształcie litery „L”. Prace renowacyjne tego unikatowego zabytku podjęte z inicjatywy proboszcza ks. kanonika Michała Kosteckiego, były prowadzone w latach 2003-201 6. Przeprowadzenie ich było konieczne ze względu na zły stan zabytku. Wieloletni i niszczycielski wpływ wilgoci poważnie naruszył malowidła. O znaczeniu krużganku dla regionu czy szerzej – dla kultury polskiej świadczy wyraźna unikalność zabytku. Nadmienić należy , iż należy on do największych w Polsce krużganków z przedstawieniami pasyjny mi. Nie bez znaczenia jest także autorstwo polichromii, które przy pisuje się samemu
Antoniemu Smuglewiczowi (1740-1810).  Autor ten był jednym z nadwornych malarzy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego główne dzieła to przede wszystkim prace z dziedziny zdobnictwa wnętrz (zamek w Podhorcach, Zamek Ujazdowski, pałac w Lubostroniu) oraz dekoracji teatralnych (Teatr Narodowy w Warszawie). Wykonawcą prac restauracyjno – konserwatorskich przez wszystkie lata była Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki „LIM”  dr. Solida Lim z Torunia. Łącznie w pracach udział wzięło 98 toruńskich studentów.
Po zakończeniu prac przy malowidłach przyszedł czas na renowację zamieszczonego w polu środkowym ołtarza głównego, późnogotyckiego krucyfiksu – rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z I połowy XVI w., z naturalnymi włosami i srebrną koroną cierniową z XVIII w., któremu przypisywane są cuda takie jak uzdrawianie ciężko chorych i cierpiących.
Kilkadziesiąt lat temu rzeźba poddana została wstępny m zabiegom konserwatorskim. Usunięto wówczas przemalowania, uzupełniono ubytki snycerskie, wykonano retusze polichromii. Oryginalna, gotycka polichromia była jednak pokryta warstwą zabrudzeń powierzchniowych. Pod wpływem pracy drewnianego podłoża wy wołanego zmianami wilgotności powietrza pojawiły się daszkowate spękania wymagające podklejenia.
Od czasu poprzednich prac konserwatorskich upłynęło kilkadziesiąt lat i rzeźba wymagała interwencji.
Program przeprowadzonych prac konserwatorskich objął:
1 . wykonanie przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej
2. wstępne oczy szczenie powierzchni transport do pracowni
3. wykonanie szczegółowych odkrywek sondażowych w celu ustalenia pierwotnej warstwy malarskiej i pozłotniczej
4. usunięcie wtórnych nawarstwień metoda mechaniczną, fizyko – chemiczną lub chemiczną (właściwa metoda zostanie ustalona doświadczalnie)
5. usunięcie starych reperacji
6. impregnacja wzmacniająca strukturę drewna przy użyciu 1 0% roztworu Paraloidu
7 . uzupełnienie ubytków drewnianego podłoża, wy konanie rekonstrukcji snycerskich
8. uzupełnienie ubytków zaprawy kredowo – klejowej
9. retusz i rekonstrukcje złoceń w technice zgodnej z oryginałem
1 0. retusze polichromi
1 1 . zabezpieczenie polichromii warstwą werniksu końcowego
1 2 .wy konanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej
Całkowity koszt prac to ok. 14.650,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu Gminy Kcynia na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wyniosła 5.000,00 zł. Dotacja celowa
pozyskana w drodze konkursu ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyniosła również
5.000,00 zł. Prace renowacyjne przeprowadził mgr Miłosz Kwapiszewski.
tekst: Ewa Hałas, foto: Ewa Hałas i Adam Cybulski
--> wstecz