Wtorek, 22 stycznia 2019 r. Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego

50 lat po maturze, a my jeszcze w zielone gramy…..!

Zjazdy Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta stały się tradycją naszej szkoły. W dniu 2 czerwca 2018 r. spotkał się rocznik maturalny’68, który warto nadmienić przybył bardzo licznie.  Spotkanie rozpoczęło się msza świętą. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do  szkoły. Cóż to było za spotkanie!. Miła atmosfera, młodzieńczy luz, wspaniałe wspomnienia, z drugiej strony chwile   zadumania nad upływającym  czasie ….

Jako pierwsza głos zabrała p. dyrektor Katarzyna Kluczyńska, witając uczestników słowami hymnu kcyńskiego liceum : „ Mistrzu Libelcie, Przyjacielu! Pomyśl! Rzecz tu nie do wiary – My dziś wolni, jest nas wielu! I my młodzi i Ty – stary. Zmierzamy do wspólnych  celów”.  W wystąpieniu Pani Dyrektor pojawiły się również fragmenty wspomnień napisane przez p. Władysława Rudasia – absolwenta, a także fragmenty  z kroniki harcerskiej, które niewątpliwie wywołały uśmiechy na twarzach naszych Absolwentów.

Z kolei głos zabrał p. Stanisław Kulig – współorganizator zjazdu.  Warto dodać w tym miejscu, że drugim organizatorem zjazdu była p. Sonata Szymańczak. Następnie miłe słowa skierowali  do uczestników zjazdu  byli dyrektorzy liceum- p. Paweł Prusak i p. Jan Polewczyński.

Całość uroczystości uświetniały piosenki, które wykonały z wielkim kunsztem uczennice – Klaudia Motyka i Natalia Madzińska. Nad właściwym przebiegiem uroczystości czuwał konferansjer – Maciej Starzomski. Podziękowania należą się  uczniom-  Arturowi Końcowi i Szymonowi Wessołowskiemu za obsługę sprzętu nagłaśniającego i  audiowizualnego, a także uczennicom: Larze Doiczman, Natalii Grzegorek, Amelii Góralczyk i Marcie Szalow.

Szczególne podziękowania należy skierować do  p. Dobromiły  Siewkowskiej za wkład włożony w  przygotowanie młodzieży  do występów. Dyrekcja szkoły dziękuje również p. Marii Przegiętce oraz p. Sławkowi Lorkowi za pracę nad organizacją zjazdu.

„…..a my jeszcze w zielone gramy……..”

--> wstecz