Piątek, 13 grudnia 2019 r. Imieniny Dalidy, Juliusza, Łucji

757 urodziny miasta Kcynia

Tegoroczne Dni Kcyni to mnóstwo atrakcji. Świętowanie 757 . rocznicy rozpoczęto od oficjalnego otwarcia, którego dokonali: Burmistrz Kcyni Marek Szaruga i Dyrektor GCKiB Ilona Kurdelska ży cząc wszy stkim dobrej zabawy . Następnie na scenie zaprezentowali się uczestnicy I Przeglądu Dziecięcych Zespołów Pałuckich „Bo tutaj są Pałuki” – projektu dofinansowanego w ramach konkursu ofert nr 3/2019 „Kultura i sztuka 2019” przez Powiat Nakielski. Projekt został napisany przez Stowarzy szenie „Marzenie” działające przy Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej. Na scenie kolejno wy stąpiły dzieciaki z: Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim, Samorządowego Przedszkola z Szubina, Oddziału Przedszkolnego przy SP Nr 2 w Żninie, Przedszkola Miejskiego w Kcyni oraz zespołu folklory sty cznego „Pałuckie Smyki” z Łekna. Wszy scy uczestnicy zostali nagrodzeni indywidualnie, zespoły otrzymały także pamiątkową statuetkę, a nagroda specjalna trafiła do zespołu ze Żnina.

Po przeglądzie przyszedł czas na wy stępy zespołów. Na kcyńskiej scenie wy stąpił Nadmiar, który porwał wszy stkich w energety czną muzy czną podróż. Główną gwiazdą by ł uczestnik 8 edy cji programu The Voice of Poland, finalista, Łukasz Łyczkowski wraz z zespołem 5 Rano. Tym razem na scenie królowała muzyka rockandrollowa. Na koniec zabawę poprowadził DJ Bo.
Pierwszy raz w Kcyni odby ła się także Eksplozja Kolorów – impreza z udziałem kolorów Holi. Uczestnicy bawili się fantasty cznie rozpy lając wokół siebie kolory tęczy . Na placu boiska czekało mnóstwo atrakcji m.in. darmowe dmuchańce dla dzieciaków, a także stoiska festynowe i gastronomiczne, w tym stoiska KGW Turzyn i KGW Sami Swoi z Żurawi. Dni Kcyni przeszły do historii. Kto ma zdjęcia wrzucajcie je na naszym fejsie https://www.facebook.com/Kcyniapl/ . Oznaczajcie #eksplozjakolorow i #Kcynia.
Imprezę poprowadziła Anna Duda-Nowicka. Głównym organizatorem by ło Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wraz z Urzędem Miejskim oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni.
Materiał: Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni

fot. GCKiB w Kcyni

--> wstecz