Poniedziałek, 22 lipca 2019 r. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz PZZK w Nakle nad Notecią

Dzisiaj, 6 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w salce konferencyjnej na Przystani Powiat Nakielski odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył starosta nakielski Tomasz Miłowski. Po przedstawieniu realizacji wniosków podjętych na ostatnim posiedzeniu przez kierownika Referaty Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Dariusza Domka, przystąpiono do realizacji porządku obrad.  Informację o stanie bezpieczeństwa energetycznego na terenie powiatu nakielskiego przedstawił  Marian Kamrowski – kierownik Rejonu ENEA w Nakle nad Notecią. W swojej wypowiedzi odniósł się także w sprawie usunięcia szkód w liniach przesyłowych po nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Jednym z głównych punktów posiedzenie była tematyka związana z zimowym utrzymaniem dróg. Informację przedstawili obecni na posiedzeniu zarządcy dróg: Janusz Dąbka z Zarządu Dróg Wojewódzkich rejon Tuchola, Bartosz Lamprecht – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią oraz przedstawiciele poszczególnych gmin z terenu powiatu nakielskiego. Informację w zakresie przygotowań na wypadek wystąpienia zagrożeń charakterystycznych w okresie zimowym (niskie temperatury, gwałtowne opady śniegu itp.) przedstawili: st. bryg. Roman Kłos – Komendant Powiatowy PSP w Nakle nad Notecią, kom. Zbigniew Sperkowski – p.o. pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią, Andrzej Niedbała – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią oraz Wioletta Kwiatkowska z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Judym”. Andrzej Niedbała przedstawił trzy apele do mieszkańców, które będziemy publikowali na naszym portalu.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Monika Oleś

--> wstecz