Sobota, 23 marca 2019 r. Imieniny Feliksa, Konrada, Zbysławy

Bezpieczne wakacje- ewakuacja i zajęcia profilaktyczne w Laskownicy

W ramach zajęć profilaktycznych przed wakacjami w Szkole Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy odbyły się zajęcia „Bezpieczne wakacje”. Policjant z Komisariatu Policji w Kcyni st. asp. Bartosz Królczyk wraz z pedagogiem Robertem Koniec odbyli pogadanki z uczniami na temat bezpiecznych zabaw i spędzania wolnego czasu podczas wakacji. Przypomniane zostały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zażywania kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników, zakazie wykonywania prac gospodarskich przy maszynach rolniczych przez dzieci.

Policjant zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z korzystania z portali społecznościowych i internetu. Podkreślił także i zaapelował o nie zażywanie alkoholu i dopalaczy i opowiedział o tragicznych skutkach, które mogą być konsekwencją zażycia używek.

W drugiej części zajęć „Bezpieczne wakacje” uczniowie szkoły w Laskownicy uczestniczyli w ewakuacji i pokazach pierwszej pomocy i sprzętu pożarniczego. Celem takich zajęć jest zapoznanie dzieci i młodzieży z prawidłowymi reakcjami w wypadku wystąpienia pożaru lub innych zdarzeń pogodowych na terenie szkoły. Okres letni sprzyja także nauce poprzez bezpośrednie uczestnictwo uczniów w zajęciach ze strażakami. Zawsze łączymy naukę z praktycznym działaniem. Przed feriami odbyliśmy zimową akcję na zamarzniętym stawie w Smoguleckiej Wsi, a dziś kończymy rok szkolny zajęciami poświęconymi „Bezpiecznym wakacjom”– powiedział pedagog szkolny Robert Koniec.

Uczniowie, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy dziękują strażakom z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Szubinie, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych w Mieczkowie, Kcyni i dzielnicowemu z Komisariatu Policji w Kcyni Bartoszowi Królczykowi za przeprowadzoną ewaluację oraz zajęcia profilaktyczne.

materiał: SP Laskownica 

 

--> wstecz