Poniedziałek, 18 lutego 2019 r. Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany

Do bibliotek szkolnych trafią nowe książki

Miło nam poinformować, że dwie szkoły, dla których gmina Kcynia jest organem prowadzącym, otrzymają środki finansowe na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Szkoły złożyły swoje wnioski w październiku 2017 r. do organu prowadzącego, który następnie skierował je do Kuratorium Oświaty. W dniu 26 lutego 2018 r. Kuratorium Oświaty opublikowało listę organów prowadzących szkoły, do których trafią dotacje.  Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni otrzyma 12.000 zł dotacji, natomiast Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie otrzyma 4.000 zł dotacji na zakup książek, które wzbogacą szkolną bibliotekę.

Zakup książek będzie możliwy po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Kcynia a Kuratorem Oświaty.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w 2015 r. z programu pn. „Książki naszych marzeń”, który obowiązywał przez wprowadzeniem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, skorzystały także szkoły podstawowe: w Dobieszewie, w Laskownicy, w Dziewierzewie, Palmierowie, oraz Rozstrzębowie. Wówczas do szkół trafiły słowniki, lektury szkolne oraz współczesna literatura dla dzieci i młodzieży. Gmina Kcynia otrzymała ogółem 6 200 zł dotacji na ten cel, zapewnić musiała wkład własny w wysokości 1 550 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został wprowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Tekst: Justyna Makarewicz /UM w Kcyni

Na zdjęciu: publikacje przekazane szkołom w ramach programu „Książki naszych marzeń” w 2015 r.  

--> wstecz