Piątek, 03 grudnia 2021 r. Imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery

Burmistrz wręczył nagrody nauczycielom.

W przypadającym 14 października Dniu Edukacji Narodowej Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kcyni Janem Kurantem i Kierownikiem Referatu Oświaty Wojciechem Jaskulskim wręczyli nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym. Przy okazji skierowali pod adresem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oświaty serdeczne życzenia mówiąc również o trudnych czasach, w których przyszło nam funkcjonować i realizować proces nauczania i wychowania.

W tym roku Nagrody Burmistrza Kcyni z ok. DEN otrzymali : 

Katarzyna WalasiewiczSP Mycielewo
Marcin LisieckiZespół Szkół Technicznych w Kcyni
Ewa TomaszekSP Dobieszewo
Małgorzata TraczSP Palmierowo
Aleksandra KubiakSP Kcynia

Przy okazji wręczono także symboliczne bony w związku z rozstrzygnięciem konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych w 2021 r. Konkurs jest inicjatywą radnej Magdaleny Wyczańskiej-Jabłkowskiej, a jego merytorycznym przygotowaniem zajęła się Ewa Hałas.

Lista szkół otrzymujących dofinansowanie na organizację zajęć pozalekcyjnych w okresie od 11 października do 17 grudnia 2021 r.

lp.nazwa szkołynazwa zadaniakwota wnioskowana (w zł)kwota przyznana (w zł)
1Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie„Uczniowie na rowery!”2.500,002.500,00
2Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni„Widzialne i niewidzialne”2.500,002.500,00
3Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie„Szlakiem pałuckich legend”2.500,002.500,00
4Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie„Wokół teatru”2.500,002.500,00
Razem10.000,00
--> wstecz