Niedziela, 05 lipca 2020 r. Imieniny Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Czy od 1 grudnia nie będzie już Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu w Szubinie?

O temacie zrobiło sie głośno a sprawa dotyczy także mieszkańców Gminy Kcynia dlatego publikujemy wniosek radnego powiatowego Zbigniewa Sobocińskiego do Starosty Nakielskiego Pana Tadeusza Sobola. Poniższy list dostał do wiadomości także Burmistrz Kcyni Pan Marek Szaruga i Przewodniczacy Rady Miejskiej w Kcyni Pan Jan Kurant.

Do lokalnego środowiska dotarła niepokojąca informacja o zamiarze całkowitej likwidacji z dniem od 1.12.2019 r.  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu w Szubinie, która dotyczy ok. 21 tys. mieszkańców gminy Szubin oraz ok. 12 tys.  korzystających z tej podstawowej pomocy lekarskiej mieszkańców gminy Kcynia.

Pacjenci i Mieszkańcy Miasta i Gminy Szubin, Gminy Kcynia oraz miejscowości ościennych wyrażają stanowczy sprzeciw wobec informacji, jakie dotarły do  lokalnego środowiska o zamiarze likwidacji z dniem 1 grudnia 2019 roku  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu w Szubinie przez Zarząd Spółki Nowy Szpital w Nakle i Szubinie.  

Nocna i  Świąteczna Opieka Zdrowotna będzie świadczona w miejscu oddalonym od naszych domów  o kilkadziesiąt kilometrów (w Nakle nad Notecią). Brak całodobowych dyżurów medycznych w Szpitalu w Szubinie drastycznie zmniejszy poczucie bezpieczeństwa pacjentów i mieszkańców, wymusi poniesienie dodatkowych kosztów, wydłuży czas otrzymania pomocy medycznej, co stoi w wyraźnej sprzeczności z zasadą równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Taka decyzja niesie także wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego dla ok. 30 tys. mieszkańców wymienionych  gmin. Utrudnienie  dostępności do lekarza pierwszego kontaktu w celu  udzielenia porady i pomocy w wyniku pogorszenia sie stanu zdrowia pacjenta  wiąże sie z dużym zagrożeniem dla jego zdrowia i życia.

                  Mieszkańcy zwrócili się do mnie, jako radnego powiatowego gminy Szubin, o wyjaśnienie tej niepokojącej sytuacji. Udało mi się skontaktować telefonicznie z Panią Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie. Mimo próby rozmowy na ten temat zostałem potraktowany Przez Panią Prezes w sposób lekceważący i arogancki. Poprosiłem w związku z tą sytuacją Starostę Nakielskiego o zorganizowanie spotkania z Panią Prezes i radnymi gminy Szubin. Spotkania odbyło się 29 października br. (we wtorek) u Starosty Nakielskiego w Nakle nad Notecią. W spotkaniu uczestniczył m.in. Wice Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, radny powiatowy Pan Antoni Zbylut oraz moja skromna osoba. Na spotkaniu zostałem ponownie potraktowany przez Panią Prezes w sposób arogancki. W trakcie spotkania, nawiązując do próby wyjaśnienia sprawy likwidacji z dniem 1 grudnia 2019 roku  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu w Szubinie i  rozmowy telefonicznej w tej sprawie, Pani Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie oświadczyła, że nie ma obowiązku spotykania się z radnymi. W ten sposób zlekceważyła samorządowców i samorząd powiatowy, który odpowiada za funkcjonowanie stacjonarnej służby zdrowia – szpitala w Nakle i Szubinie w tym działającej tam Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Rozmowy Pani Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie w Narodowym Funduszu  Zdrowia w Bydgoszczy na temat przyszłości Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szubinie, jak również informowanie o tej sytuacji środowiska wewnątrz szpitala w Szubinie z pominięciem  i bez uprzednich rozmów z samorządem powiatowym oraz samorządami  gmin: Szubin  i Kcynia,  zainteresowanymi zapewnieniem dostępności do lekarza pierwszego kontaktu poprzez opiekę nocno-świąteczną, doprowadziło do niepokoju i napięcia społecznego. Brak profesjonalizmu ze strony Pani Prezes i jej  lekceważący stosunek wobec samorządów, samorządowców-przedstawicieli mieszkańców powiatu nakielskiego doprowadził do wyżej przedstawionego stanu rzeczy. Samorząd zawsze wychodził i wychodzi  naprzeciw problemom związanych z funkcjonowaniem  Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.

                        Jestem przekonany, że w tej sprawie razem, ale przede wszystkim  po partnersku jesteśmy w stanie rozwiązać zaistniały problem i zapewnić w interesie społecznym dalej mieszkańcom udzielanie  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szubinie.

                        Zwracam się do Pana Starosty o zorganizowanie w trybie pilnym szerokiego spotkania w tej bardzo ważnej i nie cierpiącej zwłoki  sprawie :Zarządu Powiatu Nakielskiego, radnych powiatowych  gminy Szubin i Kcynia, przedstawicieli samorządów gminy Szubin i Kcynia oraz przedstawicieli Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie.

Spotkanie odbyło się 20 listopada 2019. Do tematu wrócimy(dop. redakcji).

 

Do wiadomości:

1.Burmistrz Szubina

2.Burmistrz Kcyni

3.Przewodnicząca Komisji  Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie

3.Radni powiatowi gmin: Szubin i Kcynia

--> wstecz