Środa, 20 stycznia 2021 r. Imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana

Dotyczy artykułu nt. eliminacji hybryd wilka i psa – wyjaśnienie Nadleśnictwo Szubin

Kilka słów wyjaśnienia.

Mieszanie się psów z wilkami było od zawsze… na całym świecie…wystarczy zobaczyć na filmach przyrodniczych jakie kolory mają wilki w Ameryce…

Wilk jest w Polsce chroniony.

Za ochronę m.in. wilka w Polsce odpowiada Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Na wyeliminowanie ze środowiska np. nietypowo zachowującego, się wilka, czy hybrydę wilka i psa zgodę wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przy podejmowaniu tych decyzji nie ma leśników /lasów państwowych a Nadleśnictwo Szubin zostało w decyzji RDOŚ przytoczone, ponieważ jakoś granice trzeba było określić.

Prawda jest też taka, że od kilku lat na terenie Nadleśnictwa Szubin obserwowane są mieszańce psów z wilkami, co było wielokrotnie potwierdzane przez grono naukowe… niekwestionowane autorytety w badaniach nad dużymi drapieżnikami, miedzy innymi Stowarzyszenie na rzecz WILK (które nadal prowadzi na tym terenie badania) czy profesora Henryka Okarmę..

Taka eliminacja mieszańców / bastardów ma uzasadnienie pod wieloma względami, ale najistotniejszy powód, to ochrona puli genetycznej wilka.

W decyzji RDOŚ zostały określone konkretne osoby uprawnione do eliminacji hybryd. Nie jest więc tak, że każdy myśliwy, będzie mógł do nich strzelać. Każda wyeliminowana hybryda musi być od razu zgłoszona do RDOŚ, obfotografowana i muszą być pobrane próbki do badań genetycznych… czyli RDOŚ postarał się, żeby w jak największym stopniu mieć pieczę nad tym tematem…

Grzegorz Gust

--> wstecz