Czwartek, 22 października 2020 r. Imieniny Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Informacja GCKiB w Kcyni

W związku z wprowadzeniem strefy czerwonej w powiecie nakielskim podajemy procedury obowiązujące na terenie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni:• Dla czytelników otwarta jest wyłącznie wypożyczalnia od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.oo – 17.oo, w piątek od 8.oo do 15.oo• W bibliotece może przebywać tylko 1 czytelnik.• Należy zachować bezpieczną odległość między czytelnikiem, a bibliotekarzem ok. 1,5 metrów.• Czytelnie, stanowiska komputerowe, czasopisma.• Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki oraz zdezynfekować ręce.• Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć przy ograniczonej ilości uczestników tj. max 25 osób w sali widowiskowej oraz 10 osób w sali tzw. warsztatowej.• Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia uczestnika jest dobry i nie przejawia żadnych oznak chorobowych, że nie miał i nie ma kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz, że nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany. Odpowiedzialność za przybycie na zajęcia ponosi sam pełnoletni uczestnik, natomiast za przyprowadzenie osoby nieletniej na zajęcia ponosi opiekun/rodzic.• Uczestnicy zajęć nie przynoszą żadnych pokarmów, jedynie napoje.• Okrycia wierzchnie każdy uczestnik zabiera ze sobą na salę.• W oczekiwaniu na wejście do placówki należy zachować odległość 2 metrów• Oczekiwanie na terenie placówki na dziecko jest niemożliwe.• Każda osoba przed wejściem na teren GCKiB w Kcyni zobowiązana jest zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę.

--> wstecz