Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w 2017r. organizuje 4 bezpłatne spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w zakresie projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9  Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Spotkania adresowane są do:

  • rodzin zastępczych,
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka,
  • organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • instytucji wspierających rodziny i dzieci,
  • osób zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego.

Spotkania odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Gimnazjalnej 11 w następujących terminach:

  • 22.11.2017r. godz. 9:00 – 15:00pt.: Trening kompetencji  psychospołecznych i rodzicielskich z elementami akademii rodzica.

Program:

o  komunikacja interpersonalna,

o  budowanie zaufania w grupie,

o wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych (pojęcie komunikacji, cechy komunikacji, formy komunikacji – werbalna oraz niewerbalna, bariery komunikacyjne, typy zachowań uczestników podczas komunikacji – zachowania uległe, agresywne i asertywne),

o  poprawienie komunikacji pomiędzy dziećmi i rodzicami,

o  wytworzenie relacji współpracy  z dzieckiem w realizacji obowiązków.

  • 30.11.2017r. godz. 9:00 – 15:00pt.: Zapobieganie uzależnieniom psychicznym, fizycznym, cyberprzemoc.

Program:

o jak uchronić dziecko przed niebezpieczeństwem uzależnienia,

o skutki korzystania z nowych mediów społecznościowych,

o  wczesna profilaktyka uzależnień,

o  zjawisko cyberprzemocy.

  • 08.12.2017r. godz. 9:00 – 15:00pt.: Warsztat podnoszący kompetencje psychospołeczne i rodzicielskie z elementami treningu antystresowego.

Program:

o samoocena,

o asertywność,

o stres.

  • 15.12.2017r. godz. 9:00 – 15:00pt.: Dziecko z zaburzeniami więzi – wychowanie zranionego dziecka. Tożsamość dziecka. Kontakt z rodzicami biologicznymi.

Program:

o kształtowanie się więzi dziecka z osobą dorosłą,

o przyczyny i zaburzenia więzi,

o potrzeby i problemy dziecka z zaburzeniami więzi,

o rodzina biologiczna dziecka – pielęgnowanie więzi.

Podczas każdego spotkania dla wszystkich uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne oraz usługa gastronomiczna. Ponadto słuchacze otrzymają imienne zaświadczenia.

Osoby zainteresowane udziałem w przedmiotowym przedsięwzięciu proszone są o kontakt z panią Marią M. Najdul pod numerem 52 325 17 23 w celu dokonania zapisu na wybrane spotkanie. Przy czym jedna osoba może zapisać się na jedno bądź kilka spotkań. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (30 osób/spotkanie) decyduje kolejność zgłoszeń.

Marek Durałek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią 

--> wstecz