Wtorek, 26 marca 2019 r. Imieniny Dory, Olgi, Teodora

Kolejna dotacja na prace przy Mauzoleum rodziny Mieczkowskich

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Kcyni po raz drugi otrzyma dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na prace konserwatorskie przy zabytku – Mauzoleum rodziny Mieczkowskich, położonym na starym cmentarzu w Kcyni – w ramach realizacji projektu partnerskiego „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 marca 2018 r. podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Kcyni otrzyma dotację w wysokości 14 999,29 zł, stanowiącą 70% całkowitej wartości zadania zaplanowanego do realizacji w 2018 r. W bieżącym roku zostaną zrealizowane prace konserwatorskie przy połaci dachowej mauzoleum, o wartości całkowitej 21 427,56 zł. Wartość wkładu własnego Parafii wyniesie 6 428,27 zł.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego i realizację i rozliczenie zadań finansowanych ze środków RPO WK-P jest Justyna Makarewicz.

Prace przy mauzoleum rodziny Mieczkowskich, wyjątkowym zabytku znajdującym się na terenie starego cmentarza w Kcyni, trwają od dwóch lat. W 2016 r. zabezpieczono mauzoleum, przykrywając budynek płytami osb i folią, by zapobiec dalszej degradacji, postępującej w wyniku działania warunków zewnętrznych. Prace zabezpieczające zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej ze środków budżetu Gminy Kcynia, w ramach otwartego konkursu ofert. W roku 2017 zostały przeprowadzone prace konserwatorskie za łączną kwotę 28 185,96 zł, przy czym wartość dotacji ze środków RPO WK-P oraz środków województwa wyniosła 19 730,17 zł. Wkład własny Parafii wyniósł 8 455,79 zł. Dokonano konserwacji ścian bocznych, płyty i podwaliny granitowej i ceglanej, ścian frontowych i tylnych. Dodatkowo, z dotacji pochodzącej ze środków budżetu Gminy Kcynia (kwota 4 695,91 zł) przeprowadzono konserwację płycin płaskorzeźbionych z wieńcami znajdującymi się na ścianie frontowej mauzoleum. Prace konserwatorskie wykonuje dyplomowany konserwator dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej Barbara Mrożkiewicz z Torunia. Dokumentacja fotograficzna obrazująca stan zabytku PRZED i PO przeprowadzeniu konserwacji znajduje się pod artykułem.

materiał: Justyna Makarewicz/ UM w Kcyni

--> wstecz