Wtorek, 22 stycznia 2019 r. Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego

Konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

5 czerwca 2018 r. w SP Dobieszewo (na terenie szkoły w Chwaliszewie) odbyły się: V gminny oraz IV powiatowy konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod patronatem Burmistrza Kcyni p. Marka Szarugi. Pomysłodawcą, realizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia wzorem lat ubiegłych był Prezes MLUKS Orlik Kcynia p. Bartek Łyszczarz.

Rok rocznie konkursy są zwieńczeniem projektu realizowanego przez MLUKS Orlik Kcynia „4 minuty…” w ramach pozyskiwanych grantów.

W tegorocznej edycji udział wzięły: 3 szkoły podstawowe z terenu gminy Kcynia (klasy gimnazjalne): SP Mycielewo, SP Dobieszewo i SP Kcynia oraz 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nakielskiego: ZSP im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, ZSP im. Stanisława Staszica Nakło Nad Not., Liceum Ogólnokształcące w Szubinie, ZST Kcynia, ZSO Kcynia. Nad sprawnym przebiegiem konkursów czuwali ratownicy medyczni z firmy MED-Life Damian Garlicki.

Uczestnicy zmagali się z wymagającym testem teoretycznym (28 pytań do rozwiązania w czasie 30 minut), a następnie w zespołach ze scenkami tematycznymi (część praktyczna) – m.in. wypadek podczas prac na rusztowaniu oraz wypadek samochodowy. Po dwugodzinnych zmaganiach klasyfikacja przedstawiała się w następujący sposób:

Szkoły ponadgimnazjalne:

indywidualnie:
I miejsce Aleksandra Poznańska  – ZSP Nakło nad Not.

II miejsce Mateusz Sądel – I LO Szubin

III miejsce Maciej Starzomski – ZSO Kcynia

drużynowo:
I miejsce – LO Szubin

II miejsce – ZSP Szubin

III miejsce – ZSO Kcynia

Po zawodach rtownik medyczny p. Damian Garlicki omówił przeprowadzane scenki. Wskazywał na błędy jakie najczęściej popełniali uczestnicy, jednocześnie podkreślając, że poziom wiedzy był bardzo wysoki.

Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga gratulował pomysłodawcom i inicjatorom przedsięwzięcia wysokiego poziomu, na jakim co roku stoją konkursy. Dziękował uczniom i ich opiekunom, podkreślając rolę i znaczenie jakie odgrywa posiadana wiedza w zakresie pierwszej pomocy. Życzył uczniom bezpiecznych i udanych wakacji oraz wysokich ocen końcowych w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego. Prezes MLUKS Orlik p. Bartek Łyszczarzdziękował wszystkim za przybycie oraz zaprosił do udziału w przyszłorocznej edycji konkursów.

Nagrody rzeczowe za konkurs indywidualny oraz puchary za zajęte miejsca drużynowe wręczali: Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga, wicedyrektor SP w Dobieszewie  p. Ewelina Cieżak-Iwińska oraz Prezes MLUKS ORLIK Kcynia p. Bartosz Łyszczarz.

Konkursy zrealizowane zostały w ramach dotacji pozyskanej przez MLUKS Orlik Kcynia ze środków budżetowych Gminy Kcynia na rok 2018 w otwartym konkursie ofert Nr 3/2018 pn. „Zdrowie i wolontariat 2018”.

foto i tekst: Ewa Hałas

--> wstecz