Sobota, 19 września 2020 r. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

MŁODZIEŻ z ZSO na spotkaniu z Burmistrzem Kcyni

W dniu wczorajszym w gabinecie Burmistrza Kcyni odbyło się spotkanie z przedstawicielami młodzieży (tym razem z ZSO w Kcyni). Celem było omówienie kwestii dotyczącej współpracy między władzami gminy a kcyńską młodzieżą. Uczniowie przedstawili p. Burmistrzowi propozycje działań, które mogłyby zwiększyć aktywność młodych mieszkańców gminy. Na spotkaniu wspomniano również o problemach i potrzebach ZSO m.in. dotyczących remontu biblioteki. Młodzi ludzie obecni na spotkaniu zaprezentowali swoje poglądy na temat funkcjonowania ZSO oraz współpracy z innymi placówkami edukacyjnymi na terenie gminy.

Wspólnie z p. Burmistrzem poszukiwaliśmy alternatyw, aby zachęcić dzieci i młodzież do większego zaangażowania w życie naszego miasta oraz do czynnej integracji z rówieśnikami” – podkreśla Katarzyna Wolff.
Tekst: Ewa Hałas, Katarzyna Wolff, foto: Ewa Hałas
--> wstecz