Sobota, 19 września 2020 r. Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda

Nakło nad Notecią: Budynek Powiatu w finale konkursu!

W miniony piątek (7 sierpnia br.) Powiat Nakielski gościł u siebie niezwykłych gości – członków Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego pn. „MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.”. Wizytacja była związana ze zgłoszeniem budynku Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku do w/w konkursu w kategorii modernizacja roku budynku użyteczności publicznej.

Jak sami pamiętamy budynek ten, wcześniej opuszczony i zapomniany, niegdyś stanowiący mury tzw. „białej szkoły”, przekształcono w nowoczesne i przestronne miejsce skupiające ludzi potrzebujących z całego powiatu. Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na liczbę miejsc Środowiskowego Domu Samopomocy, a także Warsztatów Terapii Zajęciowych stworzono miejsce, które zapewnia pomoc dla większej ilości osób. W gmachu Centrum powstał również Dzienny Dom Pobytu, miejsce dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, a także dla otoczenia tych osób. Po dokonaniu szerokiego zakresu prac budowlanych – zewnętrznych oraz wewnętrznych ten powiatowy ośrodek aktywności społecznej wzbudza niezwykłe zainteresowanie, ale też niedowierzanie i zachwyt. Celem przyświecającym przez cały okres trwania prac, było stworzenie ośrodka rehabilitacji i wsparcia społecznego. Miejsce to pozwala również na integrację mieszkańców: wspólne rozwijanie swoich pomysłów, wzajemną pomoc, spotkania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zajęcia aktywizujące, czy warsztaty rozwoju umiejętności życiowych. Powiat Nakielski na inwestycję przeznaczył ponad 6 mln złotych. Dzięki staraniom pracowników starostwa oraz bardzo dobrej współpracy m.in. z LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” na budowę Centrum w Paterku, udało się pozyskać znaczące środki zewnętrzne.

Piątkowe spotkanie było kolejnym etapem konkursu, w którym spośród prawie 400 zgłoszonych obiektów, wyłoniono finałowych 76, które osobiście odwiedza komisja konkursowa. W skład Jury wchodzą m.in. przedstawiciele Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Politechnik m.in. Łódzkiej, Wrocławskiej, Gdańskiej. Czteroosobowa reprezentacja podczas wideokonferencji prezentowała obiekt pozostałym członkom komisji, którzy z zainteresowaniem zadawali pytania dot. budynku. Szczegółowych odpowiedzi udzielał Pan Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski, Pani Izabela Felcyn – projektantka budynku, Pan Andrzej Niedbała – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią oraz Pan Łukasz Starzyński – pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Podsumowaniem konkursu będzie uroczysta gala w Warszawie, podczas której wręczone zostaną nagrody główne oraz wyróżnienia w każdej kategorii konkursowej. Trzymamy kciuki!

materiał: Emilia Marach, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

 

--> wstecz