Sobota, 16 stycznia 2021 r. Imieniny Mascelego, Walerii, Włodzimierza

(Nie)bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Szewskiej

W dniu dzisiejszym na wniosek Komisariatu Policji w Kcyni odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych i Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Markiem Szarugą i Przewodniczącym Rady Janem Kurantem. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, w sąsiedztwie którego dochodzi nagminnie do nieprawidłowego parkowania pojazdami. Wniosek policji dotyczył wyłączenia z ruchu części, na której obecnie niezgodnie z przepisami parkowane są pojazdy.

Mowa o przejściu dla pieszych (najdłuższym w Kcyni) znajdującym się na ul. Szewskiej w sąsiedztwie placu Jana Czochralskiego. W wyniku nieprawidłowego parkowania dochodzi w tym miejscu do wielu wykroczeń. Ale co najważniejsze ograniczona jest widoczność podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych i utrudniony wjazd na ul. Szewską.

Spotkanie zakończyło się ustaleniami dotyczącymi tego, iż przejście dla pieszych w tym miejscu zostanie skrócone. Dodatkowo brana jest pod uwagę zmiana organizacji ruchu polegająca na tym, że  ul. Szewska byłaby w przyszłości w całości ulicą jednokierunkową.

Mat. Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni 

 

--> wstecz