Piątek, 22 marca 2019 r. Imieniny Bogusława, Jagody, Katarzyny

Nikogo nie obchodzą sprawy osiedla? Uchwalono budżet Samorządu Osiedla nr 3

Liczba uczestników zebrania Samorządu Osiedla pokazała kogo tak naprawdę obchodzi, to co się dzieje na własnym osiedlu. Jedno popołudnie, gdzie mieszkańcy osiedla mogą zdecydować o tym na co przeznaczyć fundusz osiedlowy, co wyremontować czy przedyskutować problemy w szerszym gronie, a tu na około 700 uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców raptem wraz z członkami Zarządu było 12 osób. Taka jest obraz rzeczywistości a teraz fakty.

W poniedziałek w Urzędzie Miejskim w w Kcyni odbyło się zebranie Samorządu Osiedla nr 3. Ze względu na brak kworum zebrania Przewodniczący Rady Osiedla nr 3 Mirosław Pezacki po 15 minutach otworzył zebranie, w którym uczestniczyło 12 osób oraz Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. Przewodniczący Mirosław Pezacki przedstawił sprawozdanie Zarządu za miniony rok działalności, przedstawił rozliczenie budżetu samorządu i poprowadził dalszy przebieg zebrania zgodnie z jego porządkiem.

Najważniejszą sprawą było uchwalenie budżetu Samorządu Osiedla nr 3 i ustalenie jego przeznaczenia. Po długich dyskusjach o możliwościach przeznaczenia kwot pieniężnych na różne zadania członkowie zebrania poprzez głosowanie przyjęli projekt budżetu.

1. Inwestycje drogowe – 8.400 zł + 5.000 zł dotacja z Gminy Kcynia ( przeznaczone będą m.in. na chodniki ul. Orzeszkowej- drugi etap prac, ul. Sienkiewicza, zakup kamienia na ul. Czesława Miłosza, prace przy studzience przy ul. Sienkiewicza oraz podniesienie krawężników ul. Nałkowskiej i kilka drobnych inne spraw drogowych)
2. Organizacja Mikołajek Osiedlowych – 1.300 zł
3. Dotacja dla Gminy Kcynia do tablicy pamiątkowej kamienia ekshumowanych  terenu cmentarza pod budowę ronda w Kcyni – 200 zł.

4. Wiązanki okolicznościowe na uroczystości państwowe – 100,00 zł

W wolnych wnioskach mieszkańcy dyskutowali o złych stanach chodników na osiedlowych ulicach, wybijaniu szamba ze studzienek deszczowych i kanalizacyjnych, zalewaniu piwnic i domów deszczówką, znakach drogowych, strefie osiedla, złym stanie nawierzchni na siłowni plenerowej, zniszczonych krzesełkach na boisku przy ul. Powstańców Wielkopolskich, organizacji ruchu na ul. Libelta w Kcyni, smogu i włączenia się Gminy Kcynia do programu pozwalającego na uzyskanie dotacji na wymianie pieca węglowego na ekologiczny.

tekst i fot. Robert Koniec

 

--> wstecz