Piątek, 26 lutego 2021 r. Imieniny Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Od 1 kwietnia zapłacimy drożej za śmieci? Radni o tym zdecydują

Podstawowe pytanie brzmi: Ile zapłacimy za śmieci? Czy podwyżka jest koniecznością? Ilu mieszkańców Gminy Kcynia nie płaci za odbiór nieczystości stałych?

Pod obrady Rady Miejskiej w Kcyni przygotowania jest uchwała w sprawie „Metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia”

W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in „

Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kcynia wykazała, że przychody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie pokryją w całości kosztów ponoszonych przez gminę na realizację tego zadania. W konsekwencji powoduje to brak zachowania bilansu finansowego systemu i pogłębiający się deficyt spowodowany ciągłym wzrostem kosztów, co wiąże się z tym, iż Gmina
musi finansować funkcjonowanie systemu innymi źródłami dochodów.

W końcowej części uzasadnienia uchwały czytamy:

„Łączne koszty przewidziane obsługą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szacuje się na
poziomie 3 065 631,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na kwotę 3 065 631,00 zł, przy następujących założeniach:
1.Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2021 r. wyniesie 26,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość;

  1. Z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł/osobę korzysta 589 mieszkańców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady;
  2. Z obniżonej o 50% stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 2 ust. 2 uchwały skorzysta 445 mieszkańców;
  3. Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami zostaną w wysokości wynikających ze złożonych deklaracji
    przez mieszkańców.”

tekst i fot.Robert Koniec

źródło: kcynia.pl/BIP

--> wstecz