Środa, 23 maja 2018 r. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

Ogłoszenie w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Burmistrz Kcyni informuje, że w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem frontu burzowego w dniu 11 sierpnia 2017 r., zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Kcynia mogą składać wnioski o oszacowanie strat przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Stosowne wnioski – oświadczenia o aktualnej sytuacji w produkcji rolnej należy składać niezwłocznie w Referacie Rolnictwa Ochrony, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kcyni przy ul. Dworcowej 8, nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Druki wniosków można odebrać w siedzibie Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Dworcowej 8, pok. nr 3, oraz pobrać ze strony internetowej BIP http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/ lub strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kcyni www.kcynia.pl
Rolnicy, którzy złożyli już wnioski do Burmistrza Kcyni z prośbą o powołanie komisji są zobowiązani do wypełnienia stosownych druków wniosków, zawierających niezbędne informacje o powierzchni gospodarstw i zakresu start w gospodarstwie.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministra Rolnictwa w sprawie zasad szacowana strat oraz nowych wzorów protokołów, komisja może wzywać rolników do przedstawienia dodatkowych informacji i danych niezbędnych do prawidłowego oszacowania strat.
BURMISTRZ KCYNI
/-/ Marek Szaruga

--> wstecz