Poniedziałek, 22 lipca 2019 r. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Szczepice. Paweł Kiepiela został nowym sołtysem.

Krzysztof Sojka postanowił nie kandydować ponownie na funkcje sołtysa Szczepic. W wyniku tajnych wyborów nowym sołtysem Szczepic został pan Paweł Kiepiela, który konkurował w wyborach z Katarzyną Winiaszewską. W skład nowej rady sołeckiej weszli:...

Laskownica. Wioletta Czaja nową panią sołtys

W czwartek, kilka minut po godzinie 13 odbyło się głosowanie w czasie, którego mieszkańcy sołectwa Laskownica dokonali wyboru nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej. Dotychczasowy sołtys Edmund Kroll nie kandydował do kolejnej kadencji. Po...

W Żurawi wzniesiono toast za Kobiety

Uroczyste spotkanie z Okazji Dnia Kobiet odbyło się w Domu Rolnika w Żurawi. Na licznie przybyłe Panie czekał słodki poczęstunek, kawa i lampka dobrego wina, którą wzniesiono toast za zdrowie świętujących Pań. Od Strażaków...

Studzienki. Szósta kadencja dla Płócienniczaka

Kolejne zebranie sołeckie, to zebranie w Studzienkach. Zebraniu przewodniczył burmistrz Marek Szaruga, który w swoim punkcie zebrania informował uczestników zebrania o sytuacji finansowej naszej gminy. W czasie głównego punktu zebrania, którym był wybór sołtysa...

Szachowy sukces Alana

7 marca 2015r. w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie odbył się V Międzyszkolny  Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego, w który wzięli udział uczniowie naszej szkoły Alan i Olaf Jagodzińscy....

Kinga Gwit z Dziewierzewa na stażu w Brukseli

Młoda mieszkanka Dziewierzewa Kinga Gwit od 23 lutego 2015 roku rozpoczęła staż w brukselskim Biurze posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke. Pani Kinga jest studentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kontynuuje naukę na studiach...

Głogowiniec. Mieszkańcy nie zmienili sołtysa.

W małej sali spotkali się mieszkańcy sołectwa Głogowiniec, aby wysłuchać sprawozdania sołtysa Grzegorza Kowalskiego za minioną kadencję, dokonać wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który wzorem poprzednich zebrań...