Sobota, 25 września 2021 r. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

Pamiętano o o. Efremie z Kcyni OFM Cap

9 września br. w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające o. Efrema (Stanisława Klawittera) – kapucyna, wybitnego rzeźbiarza, grafika i malarza. Wzięła w nich udział kcyńska delegacja w składzie: Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant, Proboszcz parafii farnej ks. Zbigniew Grzegorzewski oraz Justyna Makarewicz.Mszą świętą w kościele Kapucynów przy ul. Miodowej, której przewodniczył ks. bp Michał Janocha rozpoczęły się uroczystości związane z 50. Rocznicą śmierci o. Efrema Marii z Kcyni (Stanisława Klawittera). 50 lat od śmierci wybitnego artysty minęło w grudniu 2020 r., lecz z uwagi na pandemię uroczystości nie mogły się odbyć w zaplanowanym terminie.W homilii ks. biskup podkreślał, że: o. Efrem całe swoje życie służył sztuce. Wskazywał na szerokość jego zainteresowań artystycznych, które obejmowały secesję, ekspresjonizm i art deco. Przekonywał, że sztuka stanowi objawienie istoty człowieczego powołania, że tylko człowiek jest powołany do twórczości. To powołanie może wypełnić tylko istota duchowo-cielesna, czyli człowiek.Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie epitafium – tablicy upamiętniającej o. Efrema. Tablica znajduje się w kościele kapucynów przy ul. Miodowej, tam, gdzie artysta spędził ostatnie lata życia. Burmistrz Kcyni Marek Szaruga w towarzystwie gwardiana klasztoru o. Piotra Owczarza dokonali odsłonięcia tablicy. Samorząd gminny włączył się w sfinansowanie kosztu wykonania pamiątkowego epitafium. W dalszej części uroczystości udano się do podziemi świątyni, gdzie modlono się przy grobie o. Efrema. Kcyńska delegacja złożyła kwiaty – znak pamięci o wybitnym kcynianinie.W programie obchodów 50. Rocznicy śmierci zaplanowano także sympozjum „Zanurzony w Pięknie”, które odbywało się w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie. Na początku sympozjum słowa podziękowania za przygotowanie uroczystości na ręce ojca prowincjała Łukasza Woźniaka OFM Cap złożyli Burmistrz Marek Szaruga oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant. Wraz z okolicznościowym adresem przekazali zestaw grafik autorstwa Jacka Gackiego, w tym taką, na której ukazana jest kcyńska fara – miejsce chrztu o. Efrema.Po podziękowaniach przystąpiono do dalszego procedowania. Swoje referaty wygłosili:- o. Piotr Stasiński OFM Cap – Sylwetka o. Efrema z Kcyni- o. Wiesław Block OFM Cap – Pierwsze lata życia zakonnego młodego artysty- o. Daniel Kowalewski OFM Cap – Inspiracje benedyktyńskie i rys oryginalności w twórczości Klawittera- o. Andrzej Derdziuk OFM Cap – Praca artystyczna kapucyńskiego zakonnika w Belgii- o. Aleksander Horowski OFM Cap – Płótna ołtarzowe Efrema z Kcyni dla kaplicy Kolegium Pisarzy w Asyżu w zbiorach Muzeum Franciszkańskiego w Rzymie- s. Natanaela W. Błażejczyk CSSF – Witraże w Inowrocławiu. Efrem w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie- Justyna Makarewicz – Ślady Efrema w rodzinnej Kcyni- ks. Jan Kasprowicz – W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie.Na stronie www Dźwiękowego Archiwum Kcyni jest dostępne (w formie galerii ze slajdami prezentacji) wystąpienie Justyny Makarewicz. Na jego podstawie można samodzielnie zapoznać się z kcyńskimi śladami o. Efrema w rodzinnym mieście i okolicy. Link: http://dzwiekowearchiwum.kcynia.pl/…/prelekcja-slady-o…W swoim referacie Justyna Makarewicz opowiedziała zgromadzonym o rodzinnym mieście Efrema i tych szczegółach z jego biografii (udział w strajku szkolnym w szkole ćwiczeń), które były kluczowe dla postawy przyszłego zakonnika. Podkreślała także, że mieszkańcy Kcyni pamiętają o wybitnym rodaku i pielęgnują tą pamięć na różne sposoby – m.in. uczestnicząc w Spacerach z historią poświęconych jego życiu i twórczości czy dzieląc się wspomnieniami.Co warte podkreślenia, w uroczystościach udział wzięły także krewne Stanisława Klawittera, pani Maria i pani Danuta, które przybyły na te obchody z Poznania i podzieliły się swoim osobistym wspomnieniem ze spotkań z Wujkiem.W Urzędzie Miejskim w Kcyni można nabyć książkę Zanurzony w Pięknie, przygotowaną z okazji 50. Rocznicy śmierci O. Efrema Marii z Kcyni. Cena książki 30 zł. Pełniejsza relacja zdjęciowa dostępna jest w galerii DAK pod linkiem: http://dzwiekowearchiwum.kcynia.pl/…/sympozjum…

Tekst: Justyna Makarewicz

Zdjęcia: Justyna Makarewicz, powierzone: Kapucyni.pl oraz Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie

--> wstecz