Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory

Podsumowanie piłkarskiego roku 2017 z Lech Football Academy Kcynia

Dobiega końca rok 2017, stąd też krótkie podsumowanie działań szkółki piłkarskiej Lecha Poznań działającej w Kcyni.

Praca treningowa z dziećmi odbywa się niezmiennie w 4 grupach treningowych, gdzie najmłodsi to 3-4 latkowie. Dla LPFA Kcynia to drugi rok szkolenia piłkarskiego, dzięki czemu wzięto udział w kolejnych rozgrywkach i rywalizowano z większą liczbą zespołów, prezentując coraz wyższy poziom sportowy. Dzieci reprezentujące szkółkę Lecha w kilku kategoriach wiekowych wystąpiły w lidze LPFA, Piłkarskich Piknikach, turniejach na boiskach otwartych oraz halowych (w tym świąteczne- grudniowe X- Mass Cup 2017), jak również meczach kontrolnych z dziećmi  z różnych miast, w tym z Poznania, Obornik Wielkopolskich, Rogoźna, Damasławka, Szubina , Skoków, Trzcianki, Lubonia i innych. Poza meczami i treningami w tym roku zorganizowano z pomocą rodziców „Piłkarski Piknik 2017, na którym bardzo dobrze bawili się i rywalizowali ze sobą rodzice z dziećmi. Kolejnym cieszącym się dużym zainteresowaniem  wydarzeniem był wspólny wyjazd na mecz ekstraklasy do Poznania z Ruchem Chorzów (zawodnicy LPFA mają darmowy wstęp). O sukcesie tego pomysłu świadczą pytania rodziców, kiedy kolejny wyjazd?

Do największych osiągnięć zawodników i najlepszych owoców pracy trenerów należą pierwsze wyjazdy wyróżniających się wychowanków do Poznania na treningi grup wiodących KKS Lech. Jak  dotąd jest to trójka zawodników, ale w najbliższych miesiącach kolejne dzieci będą miały okazje do pokazania swoich umiejętności. Trzeba tu nadmienić, że trenerzy grup wiodących KKS Lech Poznań obserwują wszystkich młodych zawodników podczas różnych rozgrywek w których biorą udział i niewątpliwie jest to wielka sprawa dla zawodników podejmujących się rywalizacji sportowej oraz coś co odróżnia (na plus) od innych akademii, klubów, czy szkółek piłkarskich. Zadania jakie stawiano i nadal stawia się jako priorytetowe w szkółce Kolejorza w Kcyni są spójne z celami oraz filozofią szkolenia Lech Poznań Football Academy w innych miejscowościach. Przede wszystkim bez wyjątku chętne dzieci nauczane i trenowane są w atmosferze dobrej zabawy bez jakiejkolwiek presji na wynik. Najważniejszy jest postęp i rozwój każdego dziecka. Dlatego LPFA to także miejsce dla zawodników, którzy po przeprowadzonym procesie selekcyjnym nie zostali wybrani do grup wiodących klubu, a którzy w dalszym procesie piłkarskiej edukacji mogą podnieść swoje umiejętności i zostać wyróżnieni w jednym z kolejnych naborów. Taka strategia daje szerokie spektrum selekcji najmłodszych piłkarzy dedykowanych klubowi.

Nasza sportowo- edukacyjna działalność jest bardzo przejrzysta. Jak dotąd nie pobieraliśmy na nią żadnych środków publicznych, chociaż w przyszłości nie wykluczamy startowania w konkursach- projektach. W planach rozwoju na kolejne lata mamy między innymi pozyskanie sponsorów, co ułatwiłoby funkcjonowanie, a także umożliwiłoby realizację ciągłości szkolenia od skrzata po seniora (we współpracy z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Kcynia). W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za wsparcie wszystkim życzliwym nam osobom w Gminie Kcynia, ale w szczególności rodzicom wszystkich naszych podopiecznych. Za zaufanie, którym nas obdarzyli oraz coraz większe zaangażowanie w rozwój sportowy swoich pociech, w tym często za wielokilometrowe podróże na różnego rodzaju rozgrywki. Życzymy sobie  i wszystkim zainteresowanym, aby nadchodzący 2018 rok był dla  LPFA w Kcyni jeszcze lepszy niż 2017. Wszelkiej pomyślności dla wszystkich!

materiał: Janusz Bojarski

--> wstecz