Wtorek, 14 lipca 2020 r. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Rolnicy odzyskali przejazd kolejowy w Szczepicach

Od samego początku INFOrmowaliśmy o likwidacji przejazdu kolejowego w Szczepicach. Nagraliśmy prośbę rolników do burmistrza Kcyni, którzy podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej apelowali o pomoc, gdyż zostali pozbawieni możliwości dojazdu na swoje łąki i pola.

Przejazd kolejow0-drogowy został rozebany, a rolnicy szukali pomocy za pośrednictwem mediów. Po nagłośnieniu sprawy na miejsce przyjechał poseł Kłopotek, a INFO nagrało to wydarzenie. W sprawę zaangażowała się także Pani poseł Ewa Kozanecka, która przysłała do naszej redakcji stosowne pismo. O sprawie informowała także telewizja POLSAT w swoim programmie „Interwencja”.

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga podczas sesji Rady Miejskiej przyznał, że o sprawie nie wiedział i obiecał pomoc. Jak mówił tak zrobił choć Gmina Kcynia nie była stroną w sprawie. W gabinecie włodarza odbyło się specjalne spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa w Szubinie oraz ZLK PKP w Bydgoszczy, gdzie wypracowano wspólne porozumienie.

Gmina Kcynia zobowiązała się do ustawienia na dojazdach z obu stron przejazdu następujące znaki drogowe A-10 „przejazd kolejowy bez zapór”, B-20 „stop”, G-1c „słupek wskaźnikowy” i słupki prowadzące U-1a. Po spotkaniach, które odbyło się w Kcyni  oraz w Bydgoszczy w dniu 3 czerwca ustalono dalsze postępowania. Gmina Kcynia w pierwszej kolejności spróbuje uzyskać zgodę ministra i wystąpi do Ministra Infrastruktury o indywidualne odstępstwo od przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Przejazd dotyczy drogi wewnętrznej-leśnej będącej własnością Nadleśnictwa Szubin, ale mając na względzie dobro rolników Burmistrz Kcyni podjął decyzję o koordynacji przez gminę tej procedury.- czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kcyni.

W dniu dzisiejszym przejazd został przywrócony do użytkowania. Rolnicy, którzy są dalej zainteresowani losem utrwalenia w/w przejazdu serdecznie dziękują Burmistrzowi Gminy Kcynia, za podjęcie wspólnych działań i dokończenie wszelkich formalności związanych z tym przejazdem. Dziękujemy również posłance Ewie Kozaneckiej, posłowi Eugeniuszowi Kłopotek oraz mediom lokalnym KcyniaInfo, Powiat Nakielski i stacji telewizyjnej Polsat.

Cieszymy się z przywrócenia przejazdu jednakże trzeba pamiętać o tym, że do 20 października 2020 roku Gmina Kcynia musi wykupić część drogi i przejąć przejazd kolejowo-drogowy. Tylko w takim przypadku bedziemy mogli mówić o kompleksowym załatwieniu sprawy.- podsumował radny Ryszard Bagnerowski.

tekst. Robert Koniec

fot. Mateusz Meller

 

 

--> wstecz