Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. Imieniny Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy

Rowerzyści jechali śladami Powstania Wielkopolskiego

W sobotę, 12 maja Towarzystwo Historyczne w Kcyni wraz z Urzędem Miejskim i Kołem Turystów Górskich im. Klimka Bachledy zorganizowali rajd rowerowy pn. Śladami miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Był to pierwszy w ramach projektu dofinansowanego środkami z budżetu gminy Kcynia w ramach konkurs ofert nr 2/2018 rajd rowerowy, a czwarty w ogóle, którego trasa dotyczyła miejsc związanych z powstaniem wielkopolskim. Trasa przebiegała od Kcyni przez Malice, Elizewo, Suchoręcz, Słonawy, Skórzewo, Zabłocie, Czerowniak, Dębogórę i Stalówkę. Prowadzący rajd Jacek Maćkowski dzielił się z uczestnikami rajdu swoją wiedzą na temat powstania wielkopolskiego, a członkowie Towarzystwa Historycznego w Kcyni, przebrani w mundury, opowiadali m.in. o elementach umundurowania. Z oddali słychać było nawet upozorowane wybuchy strzałów. Wszystko, by oddać klimat powstańczych walk stoczonych szczególnie w okresie największego boju o Kcynię, który rozegrał się w dniach 2-3 lutego 1919 r.

W Dębogórze zaplanowano dla uczestników spotkanie przy ognisku, gdzie można było upiec sobie kiełbaskę. Pomocą w organizacji ogniska służyła sołtys Dębogóry Danuta Piechowiak oraz mieszkańcy. Wykorzystując chwilę przerwy Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który przyjechał przywitać się z uczestnikami rajdu, wręczył wszystkim koszulki z logo Kcyni oraz pamiątkowe odznaki związane z powstaniem wielkopolskim. Trasa rajdu liczyła ponad 30 km. Wśród uczestników byli także rowerzyści spoza gminy Kcynia, a dokładnie członkowie Klubu Turystyki Kolarskiej Żniniok. Rajd kończono na płycie rynku, gdzie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Kolejny rajd zorganizowany zostanie w czerwcu, a jego trasa będzie przebiegała m.in. przez Gromadno. Efektem końcowym projektu będzie wydanie broszury. Serdecznie dziękujemy przede wszystkim uczestnikom rajdu za wytrwałość, gdyż rajd nie należał do łatwych. Trasa rajdu przebiegała momentami po leśnych, piaszczystych drogach. Wszyscy wykazali się bardzo dobrą formą. Dziękujemy także pani sołtys Dębogóry p. Danucie Piechowiak za wspaniałe ugoszczenie nas w swoim sołectwie oraz prowadzącemu rajd p. Jackowi Maćkowskiemu. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi Markowi Szarudze za przekazane gadżety promocyjne – podsumowuje prezes Towarzystwa Historycznego w Kcyni Piotr Dąbrowski.

Za kwestie organizacyjne odpowiedzialna była Anna Duda-Nowicka z Urzędu Miejskiego.

Rajd rowerowy „Śladami miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim” jest częścią projektu pn.  „Organizacja trzech rajdów –pieszego i rowerowych oraz wydanie broszury pn. Śladami miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim na terenie gminy Kcynia” dofinansowanego w ramach Konkursu ofert Nr 2 /2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura i dziedzictwo narodowe”. 20 kwietnia w ramach tego samego projektu odbył się rajd pieszy (pisaliśmy o tym tutaj).

Fot. i tekst Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni

--> wstecz