Poniedziałek, 01 czerwca 2020 r. Imieniny Gracji, Jakuba, Konrada

Starostwo Powiatowe w Nakle zaprasza seniorów do bezpłatnego udziału w programie zapobiegania upadkom

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią przystąpiło do programu opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. ,,Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”.

Uczestnicy programu dowiedzą się też jak unikać niebezpiecznych sytuacji m. in. w miejscu zamieszkania i środkach komunikacji publicznej, a także jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować sprawność do późnych lat.

Bezpłatne zajęcia z trenerami odbywać się będzie trzy razy w tygodniu w okresie od drugiej połowy września do grudnia 2019 roku przez okres 12 tygodni.

Liczba miejsc jest ograniczona- 2 grupy po 20 osób. W przypadku większej niż zakładano liczby osób zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce zajęć: Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, ul. Parkowa 8

By wziąć udział w programie należy spełnić następujące warunki:

być zameldowanym w powiecie nakielskim;
wiek 60+ (nie ma górnej granicy);
przejść pomyślnie badanie kwalifikacyjne;
złożyć formularz zgody na badaniu
zarejestrować się do Programu.
Badanie kwalifikacyjne obejmuje:

badanie lekarskie
badanie sprawności fizycznej
testy psychologiczne.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 września 2019 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nakle, ul. Dąbrowskiego 54 ( I piętro) lub w pokoju Nr 14 ( I piętro). Zgłoszenia można również przekazać telefonicznie pod nr tel. 52 386 66 33 lub 52 386 66 21.

Starosta Nakielski – Tadeusz Sobol

--> wstecz