Strażacy pojechali do Muzeum Pożarnictwa – Kcynia info - serwis informacyjny Strażacy pojechali do Muzeum Pożarnictwa – Kcynia info - serwis informacyjny
Środa, 15 sierpnia 2018 r. Imieniny Marii, Napoleona, Stelii

Strażacy pojechali do Muzeum Pożarnictwa

Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych pozyskała dotację ze środków budżetowych Gminy Kcynia (dotacja przyznana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na wyjazd MDP z naszej jednostki na niezwykle ciekawą wycieczkę o charakterze edukacyjnym. W dniu 7 października 2017 r. wybraliśmy się do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Jest to jedna z najstarszych tego typu placówek w Polsce, która powstała w 1974 r. Dzięki staraniom Władz Miasta oraz działaczy PTTK, Ochotniczej i Zawodowej Straży Pożarnej, od roku 1995 stanowi Oddział zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach . Mieści się w dawnym zborze ewangelickim z 1763 r. Eksponaty zgromadzone w Muzeum wypełniają w całości parter oraz dwa piętra balkonowe. Muzeum posiada 5.000 eksponatów dokumentujących tradycje i różne formy działalności Straży Pożarnych. Zwiedziliśmy pawilony, gdzie prezentowane są samochody strażackie i ciężki sprzęt, sikawki konne, motopompy itp. Na uwagę i szczególne zainteresowanie zasługuje sala multimedialna, w której można było zobaczyć prezentacje związane z zagrożeniami w lasach (w tym pożary), pogorzeliska budynków mieszkalnych, wypadki drogowe oraz przeprowadzić pierwszą pomoc i RKO, a także usiąść za kierownicą samochodu strażackiego i wczuć się w role kierowcy czy załogi, jak również na własne oczy zobaczyć, jak wygląda droga strażaków do zdarzenia.

Na rynku zwiedziliśmy charakterystyczną fontannę, a zarazem pomnik strażaków, którzy trzymają w dłoniach sikawki z których tryska woda.
Następnie zwiedziliśmy parowozy w Wolsztynie. Podstawowym przedmiotem działania Parowozowni Wolsztyn jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnienie wiedzy o kulturze technicznej, związanej z historią transportu kolejowego, w szczególności trakcji parowej, poprzez prowadzenie czynnej parowozowni oraz uruchamianie pociągów w trakcji parowej.
Parowozownia Wolsztyn jest ostatnią czynną parowozownią na świecie, która nieprzerwanie obsługuje przewozy pasażerskie trakcją parową. Stacja Wolsztyn ze swoim zabytkowym, nieskażonym jeszcze współczesną cywilizacją techniczną charakterem, stanowi naturalne zaplecze dla tej ostatniej czynnej parowozowni. Tradycje kolejowe, historia i unikalność posiadanego majątku w skali światowej przyczynia się do światowej promocji regionu. Tylko tutaj codziennie można zobaczyć gorący, buchający parą parowóz. Przebywając w obiektach Parowozowni Wolsztyn takich jak hala napraw parowozów można namacalnie poznać część historii kolei. Obiekty utrzymywane są nadal w stylu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Całe wyposażenie w maszyny i urządzenia wykorzystywane obecnie przy naprawie parowozów wspaniale oddają atmosferę warsztatów naprawczych z tamtych lat. Również inne eksponaty kolejowe rozmieszczone na terenie parowozowni pozwalają dokładniej zapoznać się z bardzo ciekawą historią techniki utrzymania i napraw parowozów.

Parowozownia dysponuje między innymi parowozem Pm36-2 z 1937 roku, zwanym „Piękną Heleną” oraz pierwszym polskim parowozem osobowym Ok22-31 z roku 1929. Parowozownia posiada 30 parowozów oraz 19 historycznych wagonów a także inne szynowe pojazdy takie jak dźwig warsztatowy czy pług odśnieżny, datowany na 1883 rok. Całość kolekcji stanowi przykład unikatowego dziedzictwa z zakresu historii techniki, stanowiącej atrakcję dla zwiedzających w różnym wieku i dysponujących różnymi kompetencjami kulturowymi.
Wyjazd dostarczył uczestnikom mnóstwa wrażeń i niezapomnianych wspomnień. Było okazją do zapoznania się z historią straży pożarnej w naszym kraju. Ponadto pozwolił na integrację dzieci i młodzieży z jednostki OSP Górki Zagajne.

materiał: Górki Zagajne

--> wstecz