Poniedziałek, 18 lutego 2019 r. Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany

Szaruga powiedział NIE! budowie chlewni w Żurawi.

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga podczas zebrania z mieszkańcami Żurawi w sprawie budowy budynku inwentarskiego potocznie zwanego chlewnią odczytał i oficjalnie podpisał swoją decyzję.

„Orzekam odmówić wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 52/4 w miejscowości Żurawia, gm. Kcynia”.

Na sali rozległy się oklaski i słowa podziękowań od mieszkańców Żurawi. Burmistrz studził jednak emocje i dokładnie uzasadniał swoją decyzję. 15 stronicowy dokument w szczegółach opisuje uzasadnienie wydanej decyzji.

Po pierwszym zebraniu odbyły się protesty mieszkańców Żurawi i mieszkańców samorządów Kcyni. Liderem akcji i nagłośnienia budowy chlewni w Żurawi był Przewodniczący Samorządu nr 3 Mirosław Pezacki, który od samego początku ostro ripostował słowa pełnomocnika inwestora. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło dużo  wniosków i uwag mieszkańców Żurawi i Kcyni, które miały wpływ w postępowaniu dotyczącym oddziaływania na środowisko i planowane przedsięwzięcie i wydaniu decyzji Burmistrza Kcyni.

W minionym czasie Rada Miejska w Kcyni podjęła także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia.

Przychylając się do protestujących tutejszy organ potwierdza, iż rozwój gospodarczy i ekonomiczny odbywać musi z uwzględnieniem potrzeby utrzymania na tym samym poziomie zasobów i jakości środowiska. Nie można przyznawać prymatu zasadzie swobodnej działalności gospodarczej nad zasadą zrównoważonego rozwoju, a ochrona środowiska jest jedna z najważniejszych zasad tego rozwoju- powiedział do zebranych mieszkańców Żurawi Burmistrz Kcyni Marek Szaruga.

Włodarz podziękował panu Adamowi Kaczmarkowi z referatu ochrony środowiska za wkład pracy i zaangażowanie w sprawę. Podkreślił także ogromne zainteresowanie sprawą Pani sołtys Aleksandry Gładysiewicz-Kołos oraz kcyńskich przewodniczących osiedli pana Mirosława Pezackiego i Piotra Makarewicza. W dyskusji głos zabrali mieszkańcy oraz radni, którzy przybyli na to spotkanie.

tekst i fot. Robert Koniec

 

 

 

 

 

 

 

--> wstecz