Wtorek, 02 czerwca 2020 r. Imieniny Erazma, Marianny, Marzeny

Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego (budynek B)

Rok temu we wrześniu podczas sesji radni „przerabiali” temat reorganizacji kcyńskiej oświaty. Wówczas uchwalano uchwały intencyjne.

Od września 2019 roku nie bedzie już dwóch techników w ZST tylko jedno, które kształcić będzie w dwóch zawodach- możnaby podsumować obszerne wyjaśnienie Pana Jaskólskiego- pisaliśmy we wrześniu 2018 roku.

Drugą uchwałą, która wówczas była także intencyjną była uchwała mówiąca o tym , że Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Kcyni będzie włączone w struktury Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni a uczniowie klas licealnych będą uczyli się w budynku przy ulicy Jurczyka. Po pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Bydgoszczy uchwały w tych sprawach zostały przyjete, co pozwoliło organowi prowadzącemu na kolejny ruch w oświacie.

Po nieudanych próbach likwidacji szkół wiejskich w Sipiorach, Palmierowie i Rozstrzębowie nie mógł być zrealizowany plan o utworzeniu drugiej szkoły podstawowej w Kcyni, w której mieli się uczyć uczniowie wspomnianych szkół.

Burmistrz Marek Szaruga przy współpracy z Radą Miejską w Kcyni podjęli uchwałę o przeznaczeniu budynku przy Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni. W budynku przy ulicy Bolesława Pobożnego (była ul. 22 Stycznia) uczyć się będą uczniowie klas IV,V,VI,VII i VIII.

Dyrektorem SP w Kcyni jest Pan Michał Poczobutt a wicedyrektorem Pani Aleksandra Kubiak dla, których miejscem pracy będzie szkoła przy ulicy Wyrzyskiej w Kcyni. Natomiast od września 2019 roku drugim wicedyrektorem odpowiedzialnym za proces dydaktyczno-wychowawczy w budynku „B” (byłym Liceum Ogólnokształcącym) będzie Pani Aleksandra Doiczman.

tekst. Robert Koniec

fot.Artur Koniec

 

 

 

--> wstecz