Piątek, 25 maja 2018 r. Imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Tomasz Zmudziński Przewodniczącym Rady NGO Powiatu Nakielskiego

 W dniu 12 października na Przystani Powiat Nakielski odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nakielskiego. Na spotkanie przybyli reprezentanci organizacji z pięciu gmin: panie Agnieszka Delestowicz i Daria Kubik oraz panowie Roman Andrzejewski, Robert Rynarzewski i Tomasz Zmudziński oraz stali zastępcy pani Anna Wolender i pan Marcin Kamiński. W spotkaniu wzięła również udział pani Alicja Brzezińska, która na co dzień, jako pracownik administracji powiatowej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie, miało charakter integracyjno-roboczy. Rada wybrała spośród siebie Przewodniczącego, którym został pan Tomasz Zmudziński – delegat organizacji z gminy Kcynia oraz omówiła podstawowe kwestie związane z celami jej działalności. Rada NGO zaprezentuje się na Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych w Potulicach, organizowanym w dniu 22 października przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przy współpracy ze Starostwem Powiatu Nakielskiego. Stworzenie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nakielskiego było działaniem oddolnym, zainicjowanym przez delegatów Powiatu Nakielskiego na Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w odpowiedzi na potrzeby animacji i komunikacji w sektorze pozarządowym oraz w kontekście relacji organizacji z przedstawicielami administracji samorządowej. Serdecznie dziękujemy pracownikom Starostwa Nakielskiego, za udostępnienie sali konferencyjnej na Przystani Powiat Nakielski oraz pomoc przy organizacji spotkania!

materiał: Paweł Gorecki /z-ca delegata na Sejmik NGO/

--> wstecz