Poniedziałek, 22 lipca 2019 r. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Trwa budowa chodnika na rogu ul. Sienkiewicza i Pałuckiej

Pracownicy ZGKiM na zlecenie Gminy Kcynia realizują kolejne zadanie inwestycyjne z zakresu budowy chodników. Trwa budowa chodnika na styku ul. Sienkiewicza i Pałuckiej w Kcyni. Powstanie tam ponad 50 metrów bieżących odcinka z kostki polbrukowej. Zadanie finansowane jest ze środków z budżetu Gminy Kcynia, w tym z środków Samorządu Osiedla Nr 3. W dniu dzisiejszym prace wizytował Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wraz z Wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Henrykiem Kuliberdą i radnym Stanisławem Grabarskim.
Niedawno ukończono także odcinek chodnika na ul. Orzeszkowej. Kończą się również prace związane z chodnikiem na ul. Krzywej.
Fot. i tekst Anna Duda-Nowicka UM w Kcyni

--> wstecz