Piątek, 03 grudnia 2021 r. Imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. K. Korka w Rozstrzębowie zwiedzają Klasztor

Udaliśmy się do Sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni. Z księdzem kanonikiem Michałem Kosteckim spotkaliśmy się w kościele, gdzie miło nas powitał, a następnie bardzo ciekawie opowiedział o Cudownej Figurze Pana Jezusa Ukrzyżowanego, pochodzącej z 1500 roku, do której do dnia dzisiejszego wędrują i przyjeżdżają pielgrzymi z bliskich i dalekich stron.

Ksiądz przedstawił nam przykłady kilku uzdrowień, których doznali mieszkańcy okolicznych miejscowości, pokazał licznie zgromadzone przy ołtarzu wota. Uczniowie dowiedzieli się też kilku faktów związanych z funkcjonowaniem kościoła pod opieką O.O. Karmelitów. Nasz przewodnik zwrócił uwagę dzieci na przepiękną, misterne wykonaną ambonę, która przed laty była niezbędna do wygłaszania kazań, gdy jeszcze nie zainstalowano mikrofonów, a wierni chcieli słyszeć księdza.

Następnie zwiedziliśmy Kalwarię, podziwialiśmy wspaniałe, niedawno odrestaurowane malowidła ścienne będące stacjami Drogi Krzyżowej, słuchaliśmy pięknych opowieści oprowadzającego, który ma niezwykły dar przekazywania wiedzy i oczyma wyobraźni widzieliśmy mnichów wędrujących krużgankami…

Historia, którą dzięki księdzu kanonikowi poznaliśmy, posłużyła wzbogaceniu duchowości, pozwoliła uzupełnić wiadomości o jednym z najcenniejszych zabytków kultury sakralnej na Ziemi Pałuckiej. To było dla nas niezapomniane przeżycie. Otrzymaliśmy od księdza kanonika Michała Kosteckiego obrazki z wizerunkiem Kcyńskiego Cudownego Pana Jezusa. Ten wyjazd był kolejnym etapem realizacji projektu ,,Szlakiem pałuckich legend’’, w którym szkoła uczestniczy

Materiał: Bożena Nogowska

--> wstecz