Sobota, 16 stycznia 2021 r. Imieniny Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego z udziałem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka

W poniedziałek Sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni odbyła się uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Do kcyńskiej parafii przyjechał abp Wojciech Polak – Prymas Polski. Świątynie wypełniła się wiernymi i pielgrzymami, którzy przybyli z Gołańczy i Bydgoszczy.

Podczas homilii abp Wojciech Polak podkreślił, że Cudowny Pan Jezus z kcyńskiego krzyża spogląda na każdą i każdego z nas. – Pragnie nas objąć swym wzrokiem i powiedzieć Tobie i mnie: „życie moje oddałem za Ciebie, bo Cię kocham, człowieku”. Miłość zaprowadziła Go na krzyż – mówił, odwołując się do słów papieża Franciszka, byśmy – patrząc na krzyż – mieli świadomość, że Chrystus wypełnił swoją misję – przelał krew na odpuszczenie grzechów. To powinno nas powstrzymywać przed przejściem na drugą stronę – „w pokusę Złego”. – Czego może ta pokusa dziś dotyczyć? W jaki sposób możemy w nią i my wpaść? Mówiąc w ten sposób, Ojciec Święty chciał nas najpierw jasno przestrzec, że nie może być „Chrystusa bez krzyża ani krzyża bez Chrystusa”. Co to znaczy? „Chrystus bez krzyża to – jak wskazuje papież – jakiś mistrz duchowy, szafarz dobrych rad czy paru pociech”. Niestety, są dziś tacy, którzy chcieliby się na tym zatrzymać, którym to wystarcza – dowodził.– czytamy na stronie internetowej Diecezji Bydgoskiej.

Ksiądz proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP i kustosz kcyńskiego sanktuarium ks. kanonik Michał Kostecki dziękując Prymasowi Polski nawiązał do historii Sanktuarium, mówiąc:

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego w kcyńskim sanktuarium modlili się kapłani, zaproszeni goście oraz wierni. – Pod tym krzyżem od prawie czterystu lat gromadzą się wierni, kapłani i biskupi. W 1951 roku był tu Prymas Polski abp Stefan Wyszyński. Ubowcy przeszkadzali w dotarciu wiernym na Mszę św., a milicjanci napisali w notatkach, że było tu przy prymasie ok. 6 tysięcy ludzi. Józef kard. Glemp był w Kcyni w 1989 roku na Kongresie Maryjnym i w naszej parafii w 2008 roku. Eminencjo! Dołączasz do swoich poprzedników. Dobrze wiesz, że swój krzyż trzeba złączyć z krzyżem Chrystusa. Bo Ukrzyżowany i Zmartwychwstały daje siłę, by go ponieść do końca.

red.Koniec Robert

fot. Koniec Robert

 

--> wstecz