Czwartek, 27 czerwca 2019 r. Imieniny Cypriana, Emanueli, Władysława

W Wągrowcu o przyszłości kolei w powiecie nakielskim

W dniu 28.09.2018 roku w  Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się spotkanie konsultacyjne  dotyczące opracowania aktualizacji studium wykonalności dla projektu dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec –Gołańcz- granica województwa wielkopolskiego.

Organizatorem spotkania była Firma  IDOM  realizująca przedmiotowe zadanie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  gmin i powiatów przez które przebiega analizowany odcinek linii kolejowej, przedstawiciele podmiotów gospodarczych w zakresie oddziaływania linii, przedstawiciele samorządu województwa wielkopolskiego,  a także przedstawiciele  PLK PKP S.A..

Zaproszono również przedstawicieli samorządów województwa kujawsko-pomorskiego. Obecni byli m.in. Starosta Nakielski Tomasz Miłowski i Burmistrz Miasta i Gminy Kcynia Marek Szaruga. Niestety na spotkaniu nie było reprezentanta  samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kształt tworzonego opracowania w pewnym zakresie jest uzależniony od stanowiska Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwestii finansowania opracowań przedprojektowych rewitalizacji odcinka linii 356 od Kcynii do granicy województwa i ewentualnego finansowania przewozów pasażerskich na tym odcinku.

Działania  Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kierunku opracowania studium wykonalności także na odcinku Gołańcz- granica województwa są swoistym zaproszeniem skierowanym do Marszałka Kujawsko-Pomorskiego o podjęcie adekwatnych posunięć co do odcinka Kcynia – granica województwa.

Brak wyraźnej deklaracji ze strony samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w tym zakresie  może  ograniczyć dalsze prace  naszych sąsiadów nad realizowanym  przez Firmę IDOM  opracowaniem, a w przyszłości ograniczyć finansowanie  rewitalizacji do odcinka kończącego się na Gołańczy ( z pominięciem ważnego dla nas odcinka od Gołańczy do granicy województwa).

Dotychczasowe działania  podejmowane prze z włodarzy Gminy Kcynia oraz Powiatu Nakielskiego  skierowane zarówno do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak również do PLK  PKP S. A. i Ministra Infrastruktury nie przyniosły niestety zadowalającego rezultatu.

Podczas  spotkania poruszono również istotne zagadnienie rewitalizacji linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice,  ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Kcynia – Nakło nad Notecią. Korzystna perspektywa działań w tym zakresie powinna mieć znaczący wpływ na opracowywane studium wykonalności realizowane przez Firmę IDOM. Powiatowi Nakielskiemu zależy, by powstała możliwość podróżowania z Bydgoszczy do Poznania i odwrotnie przez Nakło,  Kcynię , Gołańcz i Wągrowiec. Realizacja takiego planu jest oczekiwana przez mieszkańców Gminy Kcynia, Gminy Nakło nad Notecią i całego powiatu Nakielskiego zwłaszcza w kontekście dojazdu do miejsc pracy i do szkół.

Mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie i znajdą się  konkretne rozwiązania, zwłaszcza ze strony województwa kujawsko-pomorskiego pokonujące dotychczasowe przeszkody. Chcemy „dowodów”, by  wierzyć, że jesteśmy ważną częścią tego województwa.

Autor: Tomasz Miłowski, Władysław Gajewski, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

--> wstecz