Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Weź udział w dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo.

Nie wszyscy z Was macie czas na czytanie uchwał Rady Miejskiej w Kcyni i Obwieszczeń Burmistrza Kcyni, które zamieszczane są na Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszane na tablicach i słupach informacyjnych.

W tym miejscu chciałbym poinformować, że w dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali nr 001 Urzędu Miejskiego odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia – część południowa (zasięg terytorialny Osiedla nr 3 w Kcyni – m. in. ulice M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, Zofii Nałkowskiej, Pałuckiej). Jednocześnie wszyscy możemy składać swoje uwagi do ustaleń planu miejscowego na piśmie jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrzynki mailowej: planowanie@kcynia.pl

Istotne z punktu widzenia Mieszańców nie tylko naszego osiedla jest fakt uchylonej odmownej decyzji Burmistrza Kcyni przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 52/4 w Żurawi.

Związku z powyższy faktem Burmistrz Kcyni został zobligowany do ponownego rozpatrzenia sprawy, a więc sprawa wraca do ponownej procedury.

Nasze wnioski dotyczące zapisów w planie miejscowym mogą być bardzo istotne i ważne z punktu widzenia ochrony zasobów środowiska naturalnego, rozwoju budownictwa jednorodzinnego oraz rozwoju przemysłowo-gospodarczego gminy. W kierunku Żurawi są przygotowane działki pod budownictwo jednorodzinne. Problem ten będzie dotyczył całej Kcyni.

 

Z wyrazami szacunku,

Mirosław Pezacki

Przewodniczący Samorządu Osiedla nr 3 w Kcyni

--> wstecz