Czwartek, 27 czerwca 2019 r. Imieniny Cypriana, Emanueli, Władysława

Wspólny udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata

Rok bieżący jest z wszech miar wyjątkowy dla naszego kraju, gdyż obchodzimy okrągłą 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. A w naszej Małej Ojczyźnie jesteśmy świadkami i uczestnikami wielu imprez związanych z tym wydarzeniem. Naszym wkładem w to święto jest między innymi powolna lecz systematyczna rewitalizacja zabytkowego cmentarza znajdującego się przy skrzyżowaniu ulicy nakielskiej i dworcowej w Kcyni. Położony jest on na wzgórzu lekko opadającym w kierunku ulicy dworcowej z niewielką dolinką przy magazynach byłego GS-u. Jest to ze wszech miar urokliwe miejsce, umiejscowione w widłach dwóch bardzo ruchliwych ulic. Dominują na nim dwie aleje kasztanowców obrośniętych bluszczem podobnych do klasycznych kolumn z liśćmi akantu, wprowadzają one wśród rozrzuconych często bezimiennych mogił jakiś dziwny majestatyczny porządek i powagę. Gdy ludzka pamięć zanika kamienie będą przypominały o zniszczonych przez bezwzględny czas oraz ludzkie zapomnienie nagrobkach. Niegdysiejszą wspaniałość tej nekropoli przypominają nielicznie zachowane przepiękne grobowce i mauzolea, bogato kute w secesyjne wzory ogrodzenia, słynnych i zasłużonych mieszkańców Kcyni i okolic. Są one jak wyspy w tym zielonym bluszczowym morzu…. Przytoczę tutaj zasłyszaną jedną z uwag odwiedzającego w bieżącym roku grób prof. J. Czochralskiego Gdańszczanina o tym cmentarzu: „ Jest tutaj tak pięknie jak na Łuczakowie, Rossie czy Powązkach”. ..

Już od kilku miesięcy wychowankowie naszego zakładu poprawczego dzięki życzliwości kierownictwa kcyńskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej, Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków, księdza proboszcza T. Kasprzaka oraz pomocy panów St. Kuliga, M. Greja i M Olendra zajmują się oczyszczaniem z dziko rosnących na tym cmentarzu zakrzaczeń. Po pocięciu przez rębak stały się one ekologicznym opałem. Olbrzymie znaczenie w oczyszczaniu tego zabytku miała współpraca z Urzędem Miejskim i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, które dzięki inicjatywie pana J Kuranta, skierowały swoich pracowników do prac porządkowych przed uroczystym odsłonięciem odnowionego grobowca prof. J Czochralskiego.

21. września z okazji Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata do akcji sprzątania z licznych rozrzuconych na terenie całego cmentarza odpadów zaprosiliśmy poza wymienionymi wyżej sprawdzonymi partnerami, także młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. K Liblta w Kcyni. Pani Dyrektor K. Kluczyńska wytypowała młodzież, która z pełnym zaangażowaniem pod kierunkiem swych nauczycieli pani: B. Krzyżanowskiej i I. Kasprowskiej, podjęła się zadania pozbierania tych odpadów i odpowiedniego ich posegregowania. W celu ich ponownego wykorzystania lub przetworzenia. Było w tym zaangażowaniu młodzieży coś niezwykłego a zarazem imponującego, napawało dumą i nadawało sens naszej pracy wychowawczej w placówkach oświatowych. Uczyć patriotyzmu w tym wyjątkowym roku w czasie segregacji odpadów…. Wychowankowie naszego zakładu pod opieką pani L. Kozłowskiej-Rusin i pana P. Polańskiego służyli pomocą i radą młodszym koleżankom i kolegom. Miło było mi odbierać później telefony od różnych osób, które z uznaniem wypowiadały się o samej akcji jak i o postawie w niej młodzieży.

Tekst: Jacek Maćkowski

Foto: Lidia Kozłowska -Rusin

--> wstecz