Wtorek, 23 lipca 2019 r. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Zaproszenia na badania

Statystycznie wirusem HBV bądź HCV zakażony jest co dwunasty człowiek na świecie. Zakażenia te nie dają charakterystycznych objawów lub są całkowicie bezobjawowe, co powoduje, że większość osób nie wie, że została zakażona. Brak świadomości istniejącego ryzyka i niepodejmowanie leczenia może powodować w przypadku obu zakażeń nieodwracalne konsekwencje zdrowotne a nawet śmierć.
Nawet 95 proc. nosicieli Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C nie jest świadomych swojej choroby i może przekazywać ją innym.

W Polsce Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B (HBV – hepatitis B virus – PAP) dotyczy około 1 proc. populacji – niemal 600 tys. osób – jednak liczba niewykrytych zakażeń jest znacznie większa.

Szacunki ekspertów pokazują, że Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C (HCV – hepatitis C virus) w Polsce zakażonych jest ponad 700 tys. osób, przy czym zdiagnozowanych zostało tylko około 20 tysięcy chorych. Ok. 95 proc. nosicieli nie jest świadomych swojej choroby i może przekazywać ją innym.

Niewykryte i nieleczone WZW B może prowadzić do marskości wątroby. Z kolei u 5 proc. chorych marskość przekształca się w nowotwór tego narządu. Liczba pacjentów chorych na ten rodzaj nowotworu w Polsce przekracza 5 tysięcy; jest on rozpoznawany zazwyczaj bardzo późno i trudno się go leczy.

Podobne skutki wywołuje Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C. Konsekwencją nieuświadomionego noszenia wirusa HCV może być przewlekłe zapalenie wątroby, to z kolei może wywołać marskość wątroby i podobnie do WZW B raka wątroby.

Obecnie każdy może wykonać badanie na obecność WZW. Badania są niezwykle istotne, ponieważ postęp WZW B i C trwa dekadami i choroba rozwija się bardzo powoli. W tym czasie osoba chora, która przeprowadzi badanie miałaby szanse na wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie.

Gmina Kcynia jest jednym z 24 gminnych realizatorów programu bezpłatnych badań w kierunku wykrywania WZW B i C. Pozyskaliśmy na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (pokryje ona koszty badań 50% zadeklarowanych do przebadania osób).

Bezpłatne badania obędą się w dniu 1 września 2018 r. (sobota) podczas Gminnych Dożynek w Szczepicach (od około godziny 14.00). Do badań nie trzeba być na czczo.

Ponadto w każdym momencie (od dziś do końca listopada 2018 r.), można będąc w Bydgoszczy, udać się do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. Tadeusza Borowicza ul. Św. Floriana 12, gdzie mieszkańcy naszej gminy zostaną przebadani BEZPŁATNIE.

Osoby zainteresowane badaniami w trakcie gminnych dożynek prosimy o zapisywanie się na listę pod nr tel. 52 589 37 30. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Gminy Kcynia jest p. Ewa Hałas.

materiał. Ewa Halas/UM w Kcyni

--> wstecz