Sobota, 25 września 2021 r. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

Zaproszenie na spotkanie związane z tematyką dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynku

Burmistrz Gminy Kcynia Marek Szaruga podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W związku z tym Burmistrz Kcyni zaprasza mieszkańców gminy Kcynia na spotkanie związane z tematyką dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynku mieszkalnego dotyczących Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Prelegentem będzie osoba z Fundacji Dbamy o klimat. 

Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Kcyni przy ulicy Rynek 23.

W ramach współpracy Gminy Kcynia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu został uruchomiony w siedzibie Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Dworcowej 8 punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na:

– wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe

– zakup i montaż instalacji c.o. oraz instalacji c.w.u.

– inne instalacje odnawialnych źródeł energii ( m.in. pompy ciepła gruntowe lub

pompy ciepła powietrze-woda, czy mikroinstalacje fotowoltaiczne)

–  termomodernizację budynków w tym :

ocieplenia przegród budowlanych

 wymianę stolarki okiennej jak i drzwiowej.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym (obowiązkowe maseczki ochronne). 

Liczba miejsc ograniczona max do 30 osób.

--> wstecz