Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

„Gminne potyczki z ortografią”

14 grudnia  2023 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie odbyła się dwudziesta jubileuszowa edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Choć ortografia przeraża nas, walkę  z błędami zacząć czas!”.  Tegoroczny konkurs swym patronatem objął Burmistrz Kcyni. W  zmaganiach przygotowanych przez Aleksandrę Kulczyńską-Milik brały  udział trzyosobowe drużyny  z wszystkich  szkół podstawowych gminy Kcynia, czyli z  Dobieszewa,   Dziewierzewa,  Kcyni,  Laskownicy, Mycielewa, Palmierowa i Rozstrzębowa.

Celem konkursu tradycyjnie było budzenie wśród dzieci motywacji do pogłębiania wiedzy z dziedziny ortografii, kształcenie szacunku do mowy ojczystej, integracja środowisk szkolnych gminy Kcynia   oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Tegoroczny konkurs miał charakter turnieju szkół. Rozpoczęła go Pani Jadwiga Olszak – Dyrektor Szkoły w Palmierowie, która w pierwszych słowach przywitała Kierownika Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w Urzędzie Miejskim w Kcyni Pana Rafała Woźniaka  i przybyłych do Palmierowa uczniów oraz ich opiekunów. Pani Olszak i pan Woźniak życzyli uczestnikom wysokich wyników i wspaniałej zabawy. Pan Woźniak wyraził również wdzięczność za podejmowanie przez szkołę działań, których efektem są motywacja do pogłębiania wiedzy  oraz poczucie wspólnoty, jaką tworzą wszyscy uczniowie i nauczyciele.

Drużyny rozwiązywały  15 różnego typu zadań. Były wśród nich dyktanda, zagadki  oraz ortograficzne koło fortuny. Łącznie do zdobycia było 208 punktów. Po zakończeniu pracy znawcy ortografii udali się na poczęstunek, a jury składające się z opiekunów przybyłych uczniów wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni, II – zespół ze Szkoły Podstawowej im.  Ppor. Marka Uleryka  w Dziewierzewie, a III drużyna  ze Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy. Za udział w konkursie opiekunki wszystkich drużyn z rąk  p. dyrektor Jadwigi Olszak otrzymały  dla swoich szkół pamiątkowe dyplomy,  a uczniowie nagrody rzeczowe,  artykuły piśmiennicze  oraz materiały promocyjne naszej gminy.

Na zakończenie  Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie i pogratulowała ogromu wiedzy ortograficznej. Uczestnicy, ich opiekunowie oraz gospodarze stanęli tradycyjnie   do pamiątkowej fotografii. Mimo  konkursowego stresu, w czasie całej  imprezy panowała przyjazna atmosfera.  Na twarzach przybyłych do Palmierowa młodych ludzi gościł uśmiech, a wokalne i taneczne występy dzieci z klas II i III wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.

Upominki na potrzeby konkursu sponsorowała Gmina Kcynia, Szkoła Podstawowa  w Palmierowie  oraz Wydawnictwo Nowa Era, którym organizatorzy składają ogromne podziękowania.

materiał. Aleksandra Kulczyńska-Milik./SP Palmierowo

--> wstecz