Środa, 12 czerwca 2024 r. Imieniny Gwidona, Leonii, Niny

Kto i dlaczego nie płaci za śmieci? Zobacz film z sesji RM

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kcyni radny Jan Kurant wywołał jak się później okazało burzliwy temat, który dotyczył respektowania „ustawy śmieciowej”, a tak właściwie to spraw związanych z opłatami za wywóz nieczystości i egzekwowania przez Urząd Miejski w Kcyni zaległych opłat.

W odpowiedziach na interpelacje radnych burmistrz Kcyni Marek Szaruga poprosił o odpowiedź w tej sprawie panią kierownik Pawlak. W związku z tym, ze zmieniła się ustawa o utrzymaniu nieczystości i porządku i weszła w życie 1 lutego podjęliśmy w styczniu uchwalę o zmianie stawek i w związku z tym zmieniono ulgi. Wystąpiliśmy do RIO o interpretację i ustosunkowanie się, ponieważ do końca nie wiemy, czy nasze ulgi, które stosowaliśmy były traktowane jako ulgi przedmiotowe czy różnicowanie stawki?– tłumaczyła pani kierownik Pawlak.

Rada Gminy ma prawo różnicować stawki– ripostował radny Kurant. Sprawa nabrała drugiego tempa, gdy radny Kurant poprosił o ustosunkowanie się do pisma o wpływach i wydatkach w  gospodarowaniu odpadami, z którego wynika, że jest zaległość w kwocie ponad 90 tysięcy złotych. Skoro jest to zadanie własne gminy, to czy my z tego tytułu musimy dopłacać?– pytał radny Kurant. Skoro idzie to z pieniędzy wszystkich podatników, to ja się na to nie godzę! Każdy za swoje śmieci niech płaci sam.- mówił radny Kurant.

W krótkim czasie wywołała się dyskusja, w którą włączyła się pani skarbnik Edyta Szczurek i Prezes ZGKiM Henryk Grobelny. Pani skarbnik potwierdziła kwotę zaległości za okres od lipca do grudnia 2013. Te zaległości z nieściągnięcia, to kwota prawie 91 tysięcy złotych. Zaległości na koniec 2014 roku to kwota 151 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę kwotę z 2013 roku można by powiedzieć, że te zaległości nam się nie podwoiły.- mówiła skarbnik Edyta Szczurek.

Z czego wynikają zaległości? Jak przedstawiła zastaną sytuację pani skarbnik? Co powiedział o zaległościach za nieczystości Prezes ZGKiM Henryk Grobelny? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziecie Państwo w kolejnym filmie poświęconym „Ustawie śmieciowej”.

Tekst i fot. Robert Koniec

--> wstecz