Środa, 21 lutego 2024 r. Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta

18 tablic interaktywnych już działa

Gmina Kcynia realizuje projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, polegający na dostarczeniu do szkół podstawowych uczestniczących w projekcie tablic interaktywnych. Do szkół gminy Kcynia trafiło łącznie 18 zestawów, które służyć mają uczniom starszych klas (IV-VI). Razem z nimi nauczyciele i uczniowie uzyskali dostęp do nowoczesnej platformy edukacyjnej, na której zamieszczone zostały materiały dydaktyczne do wykorzystania w trakcie lekcji. Poniżej prezentujemy zdjęcia dokumentujące wykorzystanie tablic w niektórych szkołach gminy Kcynia.

Projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Elementem projektu jest stworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej (KPPE), na której znajdują się interaktywne materiały do nauczania przedmiotów w szkołach podstawowych. KPPE to także portal służący komunikacji nauczycieli, uczniów i rodziców, baza zasobów dydaktycznych, system edukacji wirtualnej oraz multimedialne zasoby do nauczania języka niemieckiego i angielskiego. Na szczególną uwagę zasługuje segment pod nazwą: Portal wiedzy o regionie, gdzie znajdują się treści edukacyjne o tematyce regionalnej.

Materiał: Justyna Makarewicz/UM w Kcyni

--> wstecz