Sobota, 20 lipca 2024 r. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

25 lecie Parafii już w niedzielę

Parafia pw. WNMP w Kcyni przygotowuje się do pięknej uroczystości, która odbędzie się już za kilka dni. Klasztor będzie świętował 25 lecie powstania parafii. Z tej okazji w dniach od 13 do 17 czerwca odbędą się rekolekcje, na które zaprasza ks. proboszcz Michał Kostecki. W niedzielę 21 czerwca 2015 roku o godzinie 11.30 odprawiona zostanie msza dziękczynna za 25 lat parafii z udziałem Księdza Biskupa i Księży Wikariuszy oraz księdza proboszcza Michała Kosteckiego, który parafię klasztorną prowadzi od 25 lat. W tym dniu odbędzie się także wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Ordynariusza Jana Tyrawy.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótką historią powstania Parafii pw. WNMP w Kcyni.

28 czerwca 1990 r. Ksiądz Prymas Józef Kard. Glemp erygował przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP parafią wydzieloną z macierzystej parafii św. Michała. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Michał Kostecki. Ksiądz Prymas postawił przed nową parafią i księdzem proboszczem dwa zadania: 1/ ożywić kult Cudownego Pana Jezusa; 2/ zadbać o obiekty sakralne. Zadania te są realizowane. Sgraffito zostało odnowione przez pracownię p. Ireneusza Kornalewicza z Turu w 1997r. W 1993r. urządzono prezbiterium według wymagań II Soboru Watykańskiego (ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia). Lata 1994/95 to pokrycie dachu: kościoła, kalwarii i plebani nową dachówkę – „karpiówka”. W 1998r. na kościele położono posadzkę granitową, w której zamontowano instalację grzewczą. W 2000 roku hełmy wież zostały pokryte blachą miedzianą. W 2001 roku pomalowano farbami silikatowymi zewnętrzne tynki świątyni, a w roku 2003 przystąpiono do renowacji Kalwarii, które to prace potrwają przez kilka lat.

Ważniejsze wydarzenia w życiu parafii:

– 30 X – 3 XI 1991 roku – Nawiedzenie relikwii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Patrona Polski i Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

– 18 VI 1996 roku – Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej.

– 25 III 2004 roku – Włączenie Kcyni i dekanatu kcyńskiego do nowej Diecezji Bydgoskiej.

– 13 V 2005 roku – Wizytacja Ordynariusza Bydgoskiego, Księdza Biskupa Jana Tyrawy.

– 7 VII 2005 roku – Nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Księża zarządzający kościołem poklasztornym jako proboszczowie kościoła farnego w Kcyni do roku 1990:

– do 1834 roku kościołem zarządzali Karmelici

– od 1834 roku – brak danych

– do 1899 roku – ks. Romuald Ziółkowski (spoczwa na starym cmentarzu w Kcyni)

– od 1899 do 1935 roku – ks. Jan Opieliński (spoczywa na starym cmentarzu w Kcyni)

– od 1935 do 1939 roku – ks. Paweł Pękacki

– w okresie okupacji 1939 – 1945 kościoły w Kcyni były zamknięte – najbliższy czynny kościół znajdował się w Panigrodzu, gdzie pracował ks. Jan Filipiak

– od 1945 do 1946 roku – ks. Stanisław Obarski

– od 1946 do 1949 roku – ks. Paweł Pękacki (przeżył obóz koncentracyjny w Dachau i wrócił do Kcyni)

– od 1949 do 1968 roku – ks. Kazimierz Sojka

– od 1969 do 1975 roku – ks. Klemens Wnuk (spoczywa na nowym cmentarzu w Kcyni)

– od 1975 do 1990 roku – ks. prałat Wiesław Kreisner (spoczywa na nowym cmentarzu w Kcyni

 

red. i fot. Robert Koniec

źródło: strona internetowa parafii

 

--> wstecz