Wtorek, 16 kwietnia 2024 r. Imieniny Bernarda, Biruty, Erwina

Nakielska Konferencja Powiatowa pn. „Razem przeciw patologiom”

Już po raz ósmy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią zorganizowali powiatową konferencję. Udział w niej wzięli samorządowcy i przedstawiciele różnych instytucji z terenu powiatu nakielskiego.

W dniach 27.05 – 29.05. 2015r. w Pieczyskach policjanci z Komendy Powiatowej Policji z Nakła zorganizowali VIII Powiatową Konferencję pn.: „Razem przeciw patologiom”. Konferencję oficjalnie rozpoczął nadkom. Dariusz Stoński komendant nakielskiej jednostki. Udział w przedsięwzięciu wzięli także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Naczelnik Wydziału Prewencji mł. insp. Jarosław Świerczyński oraz psycholog post. Małgorzata Osowska.

Na konferencję przybyły też władze samorządowe: Starosta Nakielski – Tomasz Miłowski, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomir Napierała, Włodarze Szubina – Artur Michalak i Krystyna Sichel, a także Burmistrz Mroczy – Leszek Klesiński.  

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przede wszystkim dla policjantów, dyrektorów szkół, pedagogów, przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, strażników miejskich oraz członków gminnych komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu powiatu nakielskiego.


W trakcie tego trzydniowego spotkania przeprowadzono zajęcia o następującej tematyce:

„Profilaktyka uzależnień od dopalaczy, jako nowe zjawiska i sposoby przeciwdziałania” – prowadzący: Robert Rejniak, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;

„Zaburzenia wieku młodzieńczego, a sposób reagowania na nie w środowisku szkolnym i rodzinnym” – prowadząca: Marzena Krajewska, psycholog Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bydgoszczy;

„Substancje odurzające w warunkach izolacji więziennej – mity, a rzeczywistość” – prowadząca: ppłk Mariola Kotwica, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach;

„Moc TAK – przemoc NIE” – prowadząca: post. Małgorzata Osowska, psycholog Zespołu Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy;

„Dialog motywujący i jego zastosowanie w praktyce” – prowadząca: Marta Miciuta, psycholog, terapeuta;

„Zakres współpracy służb pomocy społecznej, Policji i kuratorów sądowych w przypadku interwencji skutkującej odebraniem dziecka w rodzinie – prowadzący: kom. Marek Koliński, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

„Skala patologii i demoralizacji nieletnich na terenie powiatu nakielskiego – prowadzący: st. sierż. Marcin Górak, asystent Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej KPP Nakło;

„Przemoc w rodzinie – procedura i analiza „Niebieskie Karty” – prowadząca: sierż. szt. Justyna Andrzejewska, Oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Jej celem było omówienie ról poszczególnych instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Starostwa Powiatowego oraz Gminnych Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Nakła, Szubina, Kcyni, Mroczy oraz Sadek.

             

Oficer prasowy  KPP Nakło nad Notecią
sierż. szt. Justyna Andrzejewska

--> wstecz