Czwartek, 23 maja 2024 r. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

Uczniowie starszych klas podstawówki będa uczyli się w budynku ZSO

Wczoraj w kcyńskiej podstawówce z przedstawicielami trójek klasowych spotkał sie włodarz Kcyni Marek Szaruga, przewodniczacy Rady Miejskiej Jan Kurant oraz dyrektorzy szkoły. Temetem spotkania były sprawy związane z organizacją roku szkolnego od września 2019 roku.

Burmistrz Kcyni zapoznał zebranych ze sprawami związanymi z próbą przeprowadzenia reorganizacji oświaty w gminie Kcynia. Szczegółowo wyjaśnił poszczególne kroki, które podejmuje Rada Miejska i organ prowadzacy placówki w ramach reorganizacji oświaty na szczeblu szkół średnich i podstawowych. Rodzice z uwagą i zrozumieniem wysłuchali argumentów Burmistrza Kcyni Marka Szarugi, który podkreślił, że to wsystko są tylko plany i uchwały intencyjne a wszystko dziś zależy od Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, który na wszelkie zmiany w szkołach musi wyrazić pozytywna opinię, bo tylko takie rozwiązanie daje zielone światło do dalszych działań w procesie reorganizacji oświaty w Gminie Kcynia.

Organ prowadzacy nie chce dopuscić aby po wygaśnięciu Gimnazjum w Kcyni klasy w budynku przy ulicy Bolesława Pobożnego stały puste i dlatego jednym z założeń na wypadek braku zgody Kuratora na likwidację trzech szkół wiejskich i utworzenia drugiej szkoły podstawowej jest realizacja zajęć dydaktycznych uczniów klas VI-VII Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w budynku dotychczasowego liceum.

Słowa Burmistrza Marka Szarugi potwierdzał przewodniczacy Rady Miejskiej w Kcyni pan Jan Kurant, który wyjaśnił na czym polega praca rady i podejmowanie uchwał w sprawach reorganizacji oświaty.

Burmistrz Kcyni otrzymał słową zgodę od uczestników zebrania na takie rozwiązanie. Dyrektor szkoły pan Michał Poczobutt wyjaśnił, że takie rozwiaznie pozwoli zrealizować zajęcia lekcyjne bez wprowadzania drugiej zmiany.

tekst i fot. Robert Koniec

 

--> wstecz