Czwartek, 23 maja 2024 r. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

8 K-PBOT świętowała 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO

W programie obchodów o godzinie 11.00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie pikniku, natomiast o 13.00 odbyło się podniesienie Flagi Państwowej i flagi NATO. Po oficjalnych uroczystościach odbyły się wystąpienia okolicznościowe, pokazy sprzętu wojskowego, występ Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy, występ zespołów artystycznych, żołnierski poczęstunek, gry plenerowe i zabawy sportowe dla dzieci, stoiska promocyjne
i informacyjne. Zakończenie pikniku nastąpiło ok. godziny 17.00.
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” wystawiła stoiska promocyjne i informacyjne wraz z wyposażeniem i sprzętem będącym na wyposażeniu brygady.
Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody
i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

materiał: por. dr Diana Warchocka
rzecznik prasowy 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

--> wstecz