Czwartek, 23 maja 2024 r. Imieniny Leoncjusza, Michała, Renaty

Wycieczka autokarowa do Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmana w 100-lecie walk o Szubin w czasie powstania wielkopolskiego

Dnia 16 lutego 2019 r., dzięki wspólnej inicjatywie dyrekcji Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni oraz dyrekcji Zakładu Poprawczego w Kcyni, udało się zorganizować i przeprowadzić wycieczkę autokarową dla mieszkańców Kcyni oraz wychowanków i pracowników naszego zakładu – szlakiem pierwszej bitwy o Szubin, która miała miejsce 8 stycznia 1919 roku.

Dla nas, mieszkańców Kcyni, jest ona o tyle ważna, że wzięły w niej udział wszystkie (istniejące wtedy) trzy kompanie batalionu kcyńskiego por. J.N. Sławińskiego. Straty poniesione w czasie tego nieudanego ataku powstańczych wojsk, spowodowały wycofanie wykrwawionego batalionu kcyńskiego na mniej zagrożony odcinek frontu północnego w rejonie Mieczkowa, Gromadna i Ludwikowa w czasie późniejszych walk. Mieliśmy okazję zwiedzić teren krwawych walk sprzed 100 lat. Przejeżdżając autokarem ulicami Szubina, mogliśmy ocenić system umocnień obronnych, przygotowanych przez niemiecki III batalion Grenzschutzu  ppor. Drosta i miejscowych niemieckich kolonistów przeciwko atakującym Polakom. Odwiedzanie takich miejsc w okresie zimowym przybliżyło nam atmosferę dni sprzed wieku…

Zatrzymując się na cmentarzu parafialnym w Szubinie, oddaliśmy hołd powstańcom Ziemi Szubińskiej pochowanym na tej nekropolii. Przeszliśmy ulicą Browarną na ulicę Glinicę, gdzie Niemcom udało się okrążyć i zniszczyć w pobliskich stodołach I kompanię kcyńską sierżanta Józefa Codrowa… Tutaj ginęli ochotnicy kcyńscy… Ocieraliśmy się o miejsca pełne specyficznej atmosfery… Po tej ewidentnej klęsce powstańcze dowództwo (sztab frontu północnego mieścił się w Kcyni) wyciągnęło wnioski i trzy dni później, 11 stycznia, przeprowadzili doskonale skoordynowany atak na Niemców, niespodziewających się tak szybkiej polskiej riposty. Zwycięstwo odniesione wtedy umożliwiło także zdobycie Rynarzewa, Łabiszyna, Złotnik Kujawskich, Żnina oraz odtworzenie linii frontu wzdłuż rzeki Noteć. Miało to wielki wpływ na dalsze losy całego powstania wielkopolskiego.

W Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmana ugościła nas dyrektor tej placówki pani Kamila Czechowska, która zapoznała nas z filmem pt: „Jedno miasto”. Został on poświęcony walkom o Szubin w czasie powstania wielkopolskiego. Zobaczyliśmy także ekspozycję poświęconą historii tego miasta. Mieliśmy również okazję obejrzeć film poświęcony Leonowi Prauzińskimu – powstańcowi, artyście malarzowi, który w swej twórczości uwiecznił na wielu obrazach bohaterski czyn Wielkopolan z 1918/19 roku. Poniósł za to dotkliwą karę, gdyż Niemcy zamordowali go w 1940 r. w Poznaniu.

Dla wszystkich uczestników wycieczki była to niezwykła, żywa lekcja historii. W szczególności dla wychowanków naszego zakładu, którzy mieli okazję dowiedzieć się ciekawych szczegółów z dziejów naszego regionu w inny, bardziej przystępny i naoczny sposób.

materiał. Jacek Maćkowski

--> wstecz