Środa, 22 maja 2024 r. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu HDK PCK przy KP PSP w Nakle

 23 marca 2019 roku w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni odbyło się dwuczęściowe zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. W pierwszej części roboczej przedstawiono sprawozdanie z działalności Klubu za 2018 rok oraz dokonano wyboru zarządu. Klub HDK PCK przy KP PSP istnieje od 23 lutego 2012 roku i liczy na dzień dzisiejszy 54 członków, w gronie których znajduje się 15 funkcjonariuszy PSP, 29 druhen i druhów OSP z terenu powiatu nakielskiego i 10 osób niezwiązanych z mundurem strażackim. W ciągu 7 lat działalności podczas 106 zorganizowanych i współorganizowanych poborów udało się pozyskać ponad 1690 litrów krwi. W 2018 roku zorganizowano samodzielnie 5 poborów krwi, a współorganizowano 19, podcas których zebrano 357 litrów. Klub od lat uczestniczy w ogólnopolskim programie „Strażacy w honorowym krwiodawstwie Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, w którym zajmują I miejsce w kategorii Najaktywniejsza Jednostka PSP. W 2018 roku ponadto dla swoich członków i rodzin zorganizowano: dwukrotnie zawody strzeleckie na strzelnicy KŻR-LOK w Nakle nad Notecią; wycieczkę do miasteczka Westernowego Silverado City w Bożejewiczkach, wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu i Parku Solankowego w Inowrocławiu; I Rodzinny Piknik na Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie; rejs statkiem „Wł. Łokietek” po Noteci; ognisko na pożegnanie lata w Sipiorach. Członkowie Klubu docenili działalność Zarządu i na następną kadencję Zarząd wybrano w nie zmienionym składzie; Sebastian Łabich – prezes; Joanna Lemańska – wiceprezes; Grzegorz Kominiak – skarbnik; Katarzyna Krzoska – sekretarz; Anna Łąska – kronikarz.
Druga część wczorajszego zebrania odbyła się z udziałem zaproszonych gości. Zaproszenie przyjęli: Zbigniew Klawczyński – prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PCK w Bydgoszczy; st. bryg. Franciszek Sobiechowski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią; st. bryg. w st. spocz. Roman Kłos; Tadeusz Sobol – starosta nakielski; Bogumiła Jabłońska – prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nakle nad Notecią; Marian Olszyński – wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Nakle nad Notecią; dh. Robert Napierała – prezes OSP w Kcyni i dh. Damian Mantych – naczelnik OSP w Kcyni. po powitaniu gości przez prezesa Klubu Sebastiana Łabicha wręczono odznaczenia i podziękowania. Odznaką „Zasłużony Dawca Krwi I stopnia” otrzymali: Bartosz Szpot i Michał Krzoska, odznakę „Zasłużony Dawca Krwi II stopnia” otrzymała Joanna Lemańska, Odznakę „Zasłuzony Dawca Krwi III stopnia” otrzymali: Sebastian Łabich, Bartłomiej Kozłowski i Michał Wnuk. Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymał Grzegorz Kominiak.
Wręczono również legitymacje nowym członkom Klubu. Legitymacje otrzymali: Michał Kordylewski, Mateusz Sobociński, Mateusz Stachowski, Dariusz Woźniak i Małgorzata Kimber.
Zebranie było doskonałą okazją do podziękowania za wieloletnią współpracę byłemu komendantowi PSP w Nakle nad Notecią st. bryg. w st. spocz. Romanowi Kłosowi, któremu wręczono okolicznościowe adresy i pamiatki. Głos zabrali także goście: Zbigniew Klawczyński, Bogumiła Jabłońska, Tadeusz Sobol i st. bryg. Franciszek Sobiechowski, Michał Krzoska, którzy podziękowali członkom Klubu za ich bezinteresowne działania na rzecz osób potrzebujących bezcenny lek jakim jest krew i życzyli dużo zdrowia i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Wręczyli także okolicznościowe adresy.
tekst: Zbigniew Kubisz
zdjęcia: Robert Koniec

--> wstecz