Piątek, 19 lipca 2024 r. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Apel sołtysa Górek Zagajnych w sprawie wiatraków

Szanowni Państwo w dniu 22.02.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kcyni razem z mieszkańcami naszego sołectwa wzięliśmy udział w spotkaniu odnośnie propozycji przystąpienia przez gminę Kcynia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia. Spotkanie otwarte miało na celu przybliżenie mieszkańcom istoty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz kolejnymi etapami procedury planistycznej, jak również uprawnieniami przysługującymi mieszkańcom w tym zakresie.

Spotkanie było jednym z kilku obowiązków jakie nakłada na gminę wywołanie uchwały intencyjnej w sprawie uchwalania MPZP umożliwiającego lokalizację OZE. Nas oczywiście najbardziej interesowały tereny naszej miejscowości, jak i przyległych. Na spotkaniu wyraziłem swoją opinie i niezadowolenie, ponieważ wszyscy na tym zarobią, a my mieszkańcy zostaniemy ograniczeni i tak naprawdę pozostaniemy z przysłowiową „ręką w nocniku”. Nie jestem przeciwko – jak to wielokrotnie powtarzałem na spotkaniu – budowie wiatraków czy też farm fotowoltaicznych i nie interesuje mnie w ogóle, która firma będzie to zadanie realizowała. Uważam, że jeżeli taki plan ma powstać, to powinien przede wszystkim być ustalony w dużo większej odległości od zabudowań, a już najlepiej poza terenami zabudowanymi.

Nie możemy pozwolić, aby już takie wstępne działania nad planem zagospodarowania przestrzennego, ograniczyły nas i naszą wieś. Nie chcemy być ograniczeni w żaden sposób, ponieważ chcemy się rozwijać i wieś chce się rozbudowywać. Nasza miejscowość jest wsią typowo rolniczą, chociaż rolników jest coraz mniej, położona pośród lasów, łąk i pól, w której naprawdę wiele się dzieje. W ostatnich latach powstały tu zupełnie nowe domy i zabudowania.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, jeżeli macie swoje plany związane z naszą miejscowością musimy wspólnie o to zawalczyć dla nas i dla naszych dzieci oraz rodzin. Bardzo proszę, aby osoby zainteresowane wniosły swoje uwagi, spostrzeżenia i wnioski w terminie najdalej do 8 marca 2024 r. zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski do planu miejscowego powinny być wnoszone do Burmistrza Kcyni na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@kcynia.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP: /umkcynia/skrytka.

Wspólnie zatroszczmy się o przyszłość naszej miejscowości. Nic o nas, bez nas!

materiał. Łukasz Jachim

--> wstecz